Tallinn pagulaste vastuvõtmisest: meil on sisemigratsiooni tõmbekeskusena kanda juba niigi väga suur koorem

 (165)
Vao pagulaskeskus
Vao pagulaskeskusFoto: Priit Simson

Tallinna linnavalitsus ei ole pagulaste vastuvõtmise teemat arutanud, kuid Tallinnal on sisemigratsiooni tõmbekeskusena kanda niigi suur koorem, teatas Raepress pagulaste vastuvõtmise võimalikkust kommenteerides Delfile.

"Seoses pagulastega ei ole Eesti Vabariigi valitsuselt linnavalitsusele tulnud ühtegi ettepanekut, ülesannet ega palvet," märkis Raepress.

"Tegemist on riiklikult korraldatava ja rahastatava valdkonnaga. Esmalt peab vabariigi valitsus koostöös Euroopa institutsioonidega pagulaste vastuvõtmisega seotud detailid paika panema ja vastavad abiprogrammid välja töötama."

"Kohalik omavalitsus on üksnes riiklikul ja EL tasandil sündiva otsuse elluviimist toetav üksus. Pagulastele eluaseme soetamist ja nende toimetuleku tagamist ei saa teha kohaliku omavalitsuse ülesandeks, selleks vahendeid eraldamata," leiab Raepress.

Tallinn tegeleb Raepressi kinnitusel oma linnaelanike sotsiaalprobleemidega, nii on rajatud tuhandeid munitsipaal- ja sotsiaalkortereid ilma suurema riigi toeta. Kui pagulane otsustab Eestisse jääda ja Tallinna linna elanikuks saada, siis kehtivad linna meediaüksuse sõnul talle sotsiaalvaldkonnas abivajajatele pakutavad teenused ja toetused sarnaselt teiste linnakodanikega.

"Riigipoolse abi vähesusest tulenevalt on Tallinna linna kui sisemigratsiooni tõmbekeskuse kanda juba niigi väga suur koorem – arvestades eluaseme- ja toimetulekuabi vajajate suurt hulka," märkis Raepress.

Tartu Ekspress kirjutas täna, et enamik Tartu valdu ei taha vastu võtta ühtegi pagulast, kuna neil pole pakkuda ei tööd ega elupinda.