Tallinn otsib Raekoja platsile sobilikku jõulupuud

 (3)
Jõulukuuse toomine Tallinnasse
2012. aasta jõulukuuskFoto: Siim Lõvi

Kesklinna valitsus kutsub kõiki maa- ja metsaomanikke osalema suure kuusepuu otsingus, et leida Tallinna Raekoja platsile kauneim jõulupuu.

Pakutav kuusk peab olema vähemalt 15-20 meetri kõrgune, kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama lagedal hästi juurdepääsetavas kohas ning mitte kaugemal kui 150 km Tallinnast. Kuuse lähedal ei tohi olla elektriliine, mis võiksid takistada kraana tööd puu langetamisel ja pealelaadimisel. Kuuske võivad pakkuda maaomanikud või peab pakkujal olema maaomaniku kirjalik luba. Samuti võivad jõulupuud pakkuda firmad koos vajalike sissesõidulubade vormistamise, Raekoja platsi paigaldamise, hilisema demonteerimise ja jääkide äraveo teenuse hinnapakkumisega.

Linn ootab konkreetseid pakkumisi (foto, asukoha kirjeldus, kuuse kõrgus, maaomaniku kontaktandmed) kuni 20. oktoobrini 2014. Valiku tegemisel võetakse arvesse kuuse välimust, hinda ja kaugust Tallinnast.

Kuusk püstitatakse Raekoja platsile 13. novembriks 2014. Esimesel advendil, 30. novembril, süüdatakse Raekoja platsi kuusel esimese advendi küünal.