Tallinn ootab valitsuselt 30,1 miljonit

 (60)
Hommik, 27 aprill
Foto: DELFI

Tallinna linnale on praeguseks esitatud 339 kahjuteadet, mille kohaselt on kahjude kogusumma vähemalt 30,1 miljoni kroonini.

Kusjuures see summa ei sisalda ettevõtjate saamata jäänud tulu äritegevuse sunnitud katkestamise eest, teatas Tallinna pressiteenistus. Eeltoodud loetelu ja andmed pole lõplikud ning võivad veel edaspidi muutuda, lausub linnapea Edgar Savisaar peaminister Andrus Ansipile saadetud kirjas.

“Vabariigi valitsus avaldas 27. aprilli avalduses valmisolekut hüvitada Tallinna linnale, linnakodanikele, linna ja teistele äriühingutele tekitatud kahju,” kirjutab Savisaar Savisaare sõnul peab Tallinna linn oma kohustuseks osutada igakülgset kaasabi oma elanike ja ettevõtjate kahju hüvitamisel. Sellest johtuvalt soovib linnapea kirja lõpetuseks Ansipilt igakülgset koostööd.

Tõnismäelt pronkssõduri ja säilmete teisaldamisest ajendatud vandaalitsemiste käigus Tallinnale tekitatud kahjud seisnevad linnamööbli kahjustamises, erakorraliste koristustööde kuludes, lisakulutustes seoses linnas asutuste vara kahjustamise ning ületunnitöö ja väljaspool tööaega töötamise eest palgafondist täiendavate väljamaksete tegemises, linnakodanike varale tekitatud kahjudes, linnas tegutsevate ettevõtjate (sealhulgas linna äriühingute) varale tekitatud kahjudes, liikluskorraldusvahendite lõhkumises ning kahjustamises ja ühistranspordikorralduse muutmises ning rünnetes linnavalitsuse kodulehe vastu.