Tallinn kehtestab täiendavad lasteaia kohatasu soodustused

 (1)
Lasteaed.
Lasteaed.Foto: Ain Liiva, Ain Liiva

Tallinna linnavalitsus esitas tänasel istungil linnavolikogule määruse eelnõu, millega muudetakse koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määrasid. Eelnõu kohaselt vabastatakse 1. septembrist kohatasust täies ulatuses vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn täiendavate kohatasu soodustustega toetada eeskätt abi ja tuge vajavaid lapsevanemaid. „Eelnõu kohaselt saavad munitsipaallasteaia kohatasu täieliku vabastuse pered, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti palga alammäärast,“ selgitas Belobrovtsev.

Ta lisas, et praeguseni on lastevanematel olnud võimalus saada soodustust maksimaalselt 80 protsenti. „Uus süsteem on abiks nii väikesepalgalistele, üksikvanematele kui ka paljulapselistele peredele, mis tähendab, et toetus on suunatud konkreetselt abivajajatele. Nii saab lasteaia kohatasu vabastust taotleda näiteks ka vähem kui 1500 eurot teeniv kahe lapsega üksikvanem.“

Täies ulatuses vabastatakse kohatasust ka Tallinna munitsipaallasteaedade erirühmades käivate haridusliku erivajadusega laste vanemad. Mõlemal juhul tuleb vanemal kohatasu vabastuse saamiseks esitada vastav avaldus veebikeskkonnas info.haridus.ee, seda saab teha ka lasteaias kohapeal.

Abilinnapea rõhutas veel, et kuigi septembrist plaanitakse rakendada kohatasuvabastust üksnes munitsipaallasteaedades, soovib linn rohkem toetada ka eralasteaedades käivaid lapsi. „Loodame juba septembriks esitada linnavolikogule eelnõu, millega saaksid õppemaksu toetust eralasteaedades käivate haridusliku erivajadusega laste vanemad. Samuti soovime katta eralasteaias käivate Tallinna laste toidukulu,“ rääkis Belobrovtsev ning lisas, et toetuste summa oleks samaväärne munitsipaallasteaedadega.

Tallinna lasteaedades kehtis mitmed soodustusi juba varem. Muuhulgas on jätkuvalt kohatasust vabastatud suured pered, kui kolm või enam last käivad Tallinna munitsipaallasteaias. Kõigile munitsipaallasteaias käivatele lastele pakub linn piirmäära ulatuses ka tasuta toitlustamist.