Tallinn kandib eelarves raha ümber

 (30)
Tallinna linnavalitsus
Foto: Andres Putting

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule linnaeelarve muutmise määruse eelnõu, mille kohaselt eelarve kogumaht ei muutu.

„Seega ei ole tegemist negatiivse lisaeelarvega,“ rõhutas linnapea Edgar Savisaar Raepressi teatel. „See tõestab, et juttudel, nagu oleks Tallinna rahaline seis kehv, ei ole vähimatki alust.“   

Savisaare sõnul tuleb tänavugi nii nagu igal sügisel linnaeelarve tulude ja kulude prognoosid senistele laekumistele tuginedes üle vaadata ja täpsustada. Näiteks on valdadevahelised arveldused paranenud, sealt laekub kuus miljonit krooni enam kui oli esialgne prognoos. Prognoositust suurem on ka loomaaia piletitulu, samas Tallinna Spordihalli tulud on mitmete muude spordiobjektide lisandumise tõttu prognoositust väiksemad. Ümberpaigutustega suurendatakse ka sotsiaalhoolekandeks ning laste ja perede toetusteks ette nähtud summasid.

„Samuti otsustasime soetada õpetajatele täiendavalt 500 sülearvutit,“ ütles Savisaar. „Riik kahjuks peatas selle programmi, meie aga otsustasime seda hariduse kvaliteeti tõstvat algatust jätkata.“

Savisaar nentis, et seoses riigikogu otsusega suurendada Tallinna linnavolikogu koosseisu tuleb eelarvest eraldada kaks miljonit krooni linnavolikogu arvuti- ja hääletussüsteemi laiendamiseks. Mitmed objektid – näiteks kainestusmaja ja Harju tänava haljasala jäätisepaviljon - õnnestub aga plaanitust odavamalt valmis ehitada.

„Rõhutaksin ka seda, et ette ei ole nähtud ka töötasude vähenemist, seega ei ole ka sellistel kuulujuttudel mitte mingisugust alust,“ lisas Savisaar.

2009. aasta eelarve muutmise tulemusena korrigeeritakse tulusid ja kulusid, samuti tehakse täpsustusi ja ümberpaigutusi investeerimistegevuse eelarves. Eelnõu on koostatud vastavalt linna ametiasutuste ettepanekutele tulude, kulude ja investeeringute ümberpaigutamiseks ja täpsustamiseks.

Muutmistega suurenevad linnakassa tulud 3,9 miljoni krooni ning toetused 340 000  krooni võrra, samavõrd ehk kokku ligi 4,3 miljoni krooni võrra vähenevad linna asutuste omatulud.

2009. aasta tegevuskulud vähenevad ligi 3,4 miljoni krooni võrra valdavalt asutuste omatulude mahu vähenemise tõttu. Linna investeerimistegevuse maht kasvab 3 385 tuhat krooni. Suurenemine toimub tegevuskuludest investeerimistegevusse tehtavate ümberpaigutuste ja omatulu investeerimistegevuse katteks suunamise arvelt.