Tallinn ei välista mitme reisijaga auto ühistranspordirajale lubamist

 (25)
Tallinn ei välista mitme reisijaga auto ühistranspordirajale lubamist
Foto: Eva Ligi

Tallinna abilinnapea Taavi Aas ütles Reformierakonna plaani muuta liikluskorraldusseadust nii, et enam kui kahe reisijaga auto võiks samuti sõida ühistranspordiradadel, kommenteerides, et kõik eri lahendused saab läbi arutada.

„Erinevates riikides on erinevaid lahendusi, kuidas ühistranspordiradasid kasutatakse. Tõepoolest on linnu, kus on lubatud kolme või enama sõitjaga autod ühistranspordiradadele,“ nentis Aas.

Abilinnapea sõnul on mõnes linnas reguleeritud ka kellaajaliselt, see tähendab, et pärast teatud kellaaega võivad ka teised sõidukid ühistranspordirada kasutada. „On lahendusi, kus on võimaldatud teatud kaubaautodel liikuda ühistranspordiradadel,“ tutvustas Aas veel erinevaid lahendusi.

Aas kinnitas, et põhimõtteliselt on võimalik kõik need variandid läbi arutada, kuid samas tuleb tema sõnul siiski arvestada, et erandite lubamine eeldab ka kontrolli nende täitmise üle. „See eeldab, et politseil on võimekus jälgida, et neid erandeid ei kuritarvitataks, ehk jälgitaks, kui palju on tegelikult sõitjaid sõidukis, mis on ühistranspordirajal.“