Tallinn arutab korteriüüri toetusepiiri

 (31)

Tallinna linnavalitsus arutab kolmapäeval, kas kinnitada toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks võetava eluruumi tegeliku korteriüüri majandamiskulude piirmääraks 60 krooni ruutmeetrilt.

Linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt kehtestataks Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks võetav eluruumi tegeliku korteriüüri või omandiõiguse alusel kasutatava eluruumi majandamiskulude piirmääraks 60 krooni ruutmeetrilt, teatas Tallinna pressiteenistus.

Korteriüüri majandamiskulude piirmäära nimetatud suurus kujunes nii linnaosade sotsiaalhoolekande spetsialistide kui ka Tallinna üürikorterite turu analüüsi abil.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametis toimunud nõupidamisel esitasid linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandeosakondade juhatajad piirkonniti üldistuse tegelikest korteriüüri piirmääradest nendele esitatud taotluste alusel.

Samuti tutvus Tallinna ettevõtlusamet Uus Maa Kinnisvaragrupp, Kinnisvarafirma Arco Vara, Kinnisvarafirma Ober-Haus ja yyr.ee veebilehtedel toodud korterite üürihindadega Tallinnas. Andmete analüüs linna üürikorterite turu kohta näitab, et raske on leida turult üürikorterit hinnaga alla 60 kr/m2.

Mullu 26. detsembril tunnistati üüri piirmäärad kehtetuks, va munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäärad.

Seadusemuudatus eeldatavalt suurendab rahaliste vahendite vajadust toimetulekutoetuste välja maksmiseks. Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogul võimalus kehtestada piirmäär, mille ulatuses korteriüür toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetakse ja mis tagab isiku inimväärse äraelamise.

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse elamuseaduses kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse järgmised eluruumi alalised kulud: tegelik korteriüür või hooldustasu; kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus; tarbitud elektrienergia maksumus; tarbitud majapidamisgaasi maksumus; maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind ja hoonekindlustuse kulud.