Tallinlane pärandas kogu oma vara, ligi 50 000 eurot, Loomaaiale

 (24)
Tallinna Loomaaed 80
Tallinna LoomaaedFoto: Tiit Blaat

Tallinlane Vilma‑Marie Saaliste määras testamendiga kogu oma vara pärijaks Tallinna Loomaaia, teatas linnavalitsuse trükis Pealinn.

Tallinna notari Triin Lekki välja antud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse järgi on 22. märtsil surnud Vilma‑Marie Saaliste vara pärijaks Tallinna linn.

Pärandvara nimekirja on kantud korter Mustamäel, mille hinnanguline väärtus on 49 000 eurot.

Lisaks eelpooltoodule kuulub pärandvara hulka sularaha summas 710,61 eurot, mis kantakse Tallinna Loomaaeda teenindavale linna arvelduskontole.

Linnavõimu ettepanek on anda Sõstra tänaval asuv korteriomand Tallinna linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi. Tallinna linnavaraamet korraldab korteriomandi võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Pärandvarana saadud raha ja korteriomandi müügist saadud vahendid, millest on maha arvestatud pärimisega seotud kulud, korteriomandi müügiga seotud kulud ja korteriomandi majandamis- ja halduskulud, mille täpne suurus selgub pärast korteriomandi müüki, eraldatakse annetusena Tallinna Loomaaiale.