Täisvõimsusel töötatavatest pumplatest Tallinnas ei piisa, üleujutuste ärahoidmiseks otsitakse lahendusi

 (25)
Laagna teel on autod katuseni vees
Laagna teel oli eile mõistlikum auto asemel kajakiga liigeldaFoto: Karli Saul

Tallinna kommunaalamet koostöös Tallinna Vee ning Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusega on koostamas analüüsi sademeveevõrgu võimekusele ning kaardistamas asukohti, kus oli puudujääke sademevee ärajuhtimisega pühapäevase üleujutuse alal, teatas Tallinna linnavalitsus.

Pühapäeval oli Tallinnas valingvihmade tõttu üleujutused Ülemiste ristmiku ning Tartu maantee piirkonnas. Ajavahemikus kella 12.10-12.25 ning 12.50-13.10 mõõdeti Ülemiste ristmiku piirkonnas sademete hulgaks 16,8 mm ning 21,6 mm. Kokku sadas tunni aja jooksul maha 38,4 mm sademeid. Juulikuu keskmine sademete hulk kuus jääb linnavalitsuse andmetel vahemikku 55-75 mm.

Suure sademehulga tõttu täitusid sademeveetrassid kiiresti veega ning seetõttu oli takistatud vee äravool tänavatelt. AS-i Tallinna Vesi andmetel töötasid kõik sademeveepumplad täisvõimsusel. Vaatamata sellele tekkisid suured sadeveekogumid mitmetes linna madalamates kohtades - tõsisemaid probleemid tekkisid Laagna tee alguses, Ülemiste ristmiku sõiduteetunnelis, Tartu maantee viadukti all, lennujaama juures ja Stockmanni ristmikul.

Lisaks ületas sadevete kogus Kadrioru Parki läbiva sademeveesüsteemi võimekuse, mis tekitas lokaalseid sadeveekogunemisi Koidula, Poska tänavatel ja Narva maanteel.

Koostöös püütaksegi leida lahendusi, et tulevaste võimalike paduvihmade korral taolisi tagajärgi vältida.