Tabati pronksöö märatsemise korraldaja

 (97)
märatsejad1
Foto: DELFI

Keskkriminaalpolitsei ametnikud pidasid täna Tallinnas kinni mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas aprilli lõpus massilise korratuse organiseerimises.

Andreyd (s 1964) kahtlustatakse 26. aprilli õhtul Tallinnas massilise korratuse organiseerimises. Kahtlustuse kohaselt kasutas Andrey vägivalda politseiametnike suhtes ning vandaalitses riigiasutuste hoonete kallal.

Oma tegevusega andis ta teistele kohalviibivatele isikutele mitteseadusekuulekat eeskuju ning julgustas sellega teisi kohalviibijaid riigivõimuvastasele ründele ning rikkuma riigi siserahu ja avalikku korda.

“Politsei eesmärk on ühene — selgitada välja ja pidada kinni kõik isikud, kes osalesid aprilli lõpus toimunud vandalismiaktides,” ütles Keskkriminaalpolitsei vanemkomissar Ivo Kolk.

„Eriti oluliseks peame aga nende isikute tabamist, kes õhutasid ühel või teisel moel ka teisi seadusrikkumistele.”

Andreyd kahtlustatakse karistusseadustiku järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mille eest karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.