Taavi Aas: Prügi-Uber on õiguslik nihilism ja saastamise õigustamine

 (91)
Prügiuber
Prügi-Uber alustas tellimuste vastuvõttu täna hommikul.Foto: Ilmar Saabas

Nõmme kampaaniaaktivistide Prügi-Uber, mis soovib prügi linnavalitsuse ette maha laadida, kujutab endast seaduserikkumisele üleskutsumist, leiab Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas.

„Seadused ja ka lihtsalt heakorra austamine on kõigile kohustuslik. Ühiselu reegleid tuleb täita isegi siis, kui sa oled pärit Nõmmelt, ja isegi siis, kui sa oled kodanikuaktivist,” sõnas Aas kommenteerides kahe nõmmelase mõtet luua Prügi-Uber.

„Seaduserikkumisele üles kutsumine ja jutt sellest, et Vabaduse väljakule tuleks prügi vedada, on õiguslik nihilism. Inimesed, kes tulevad linna saastama, saavad karistada,” ütles Aas, lisades, et ajakirjanikud peaksid lõpetama taolise õigusrikkumiste heroiseerimise.

Aas osutas veel, et aktivistid Elmo Ant ja Tiit Kruusalu ajavad lehes ja pressiteadetest vastukäivat juttu sellest, kas Nõmmel veab prügi BWM või Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. „Jutud, et töid teostab BWM on vale,” ütles Aas. „Täna veab Nõmmel prügi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Kui ilmneb probleeme, tuleb pöörduda jäätmekeskuse poole.”

Aas osutas, et vedaja vahetusega on hakatud vahepealsetest raskustest üle saama, kuid talle paistab, et aktivistide eesmärk on tähelepanu saada, mitte probleem lahendada.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et nõmmekad lõid saamatu jäätmevedaja abistamiseks Prügi-Uberi, mis toimetab vedamata jäänud jäätmed linnavalitsusse ehk ümberlaadimispunkti. Elmo Ant ja Tiit Kruusalu lubasid hiljuti sotsiaalmeedias, et kui linn prügijama ei lahenda, korjatakse Nõmmelt 50 kotti prügi ja viiakse linnavalitsuse ette. Aega anti kaks tundi. 20 minutit enne tähtaega jõudis prügiauto kohale.

Seotud lood:

Kui varem olid linnaelanikud lepingulises suhtes eraõigusliku prügivedajaga, siis nüüd on nad lepingulises suhtes linnaga. Tallinna linn peab korraldama jäätmete kogumise ja veo. Kui esineb tõrkeid, peab linn iseennast sanktsioneerima.

Ant ja Kruusalu pakuvad, et kui jäätmevedu ei toimi ja läbikukkunud vedajat seaduse järgi välja ei vahetata, tuleb luua Prügi-Uber. Kuigi jäätmete vedu on rangelt reguleeritud, ei ütle seadus midagi selle kohta, kui inimesed ise prügivedu korraldavad.

„Kui põllumehed käivad piima ja sõnnikut valitsushoonete ette kallamas, siis miks vabas riigis ei või prügi demonstratiivselt linnavalitsuse ukse taha viia?” arutleb Eesti omanike keskliidu ja Tallinna revisjonikomisjoni liige Priidu Pärna. Ent ta rõhutab, et see kehtib ainult ühekordse protestina. Kui inimesed otsustavad ise prügivedu korraldada, tuleb jäätmed siiski prügilasse, mitte linnavalitsuse ette viia. „Jäätmeid ei tohi suvalisse kohta ladustada. Nii nagu ei tohi prügi auto aknast välja visata!”

Omanike keskliidu poole on pärast linna jäätmeveopiirkonna ülevõtmist pöördunud kaebusega üle kümne inimese. Varasemast perioodist kaebusi pole. Pärna hinnangul näitab see, et munitsipaalkapitalism ei toimi.

Prügi-Uber toimetab jäätmed linnavalitsuse ette
Nõmme elanikele tasuta, teenus toimib ühiskondlikel alustel.

Nõmmekas teavitab Tallinna jäätmekeskuse klienditeenindust ärajäänud veost aadressil info@prugi.ee ja saadab koopia Prügi-Uberile aadressil prygiuber@gmail.com.

Saadetud infost saab eeltellimus. Kui jäätmete omanik 24 tunni pärast tellimuse kinnitab, sõidab Prügi-Uber välja ja toimetab jäätmed ümberlaadimispunkti Vabaduse väljak 7.

Jäätmed varustatakse Prügi-Uberi logo ja ärajäänud jäätmeveo aadressiga.

Juhul kui Tallinna linn hakkab toimiva jäätmeveo korraldamise asemel Prügi-Uberi autojuhte või jäätmete algseid omanikke represseerima, korraldatakse vastavalt vajadusele Nõmme elanike hulgas korjandus, et tasuda trahvid või kohtukulud.

Soovist liituda Prügi-Uberiga saab anda teada meiliaadressil prygiuber@gmail.com.

Prügi-Uber alustab eeltellimuste vastuvõttu 1. juunil kell 8.