Taavi Aas lahkub Ida-Tallinna keskhaigla nõukogu esimehe kohalt

 (126)
Õiguskantsler: kaks ministrit on töötanud põhiseadusega vastuolus
Taavi Aas
Taavi AasFoto: Priit Simson

Delfi kirjutas eile, kuidas ministrid Taavi Aas ja Tõnis Lukas rikuvad põhiseadust, olles tulundusettevõtetes nõukogu liikmed. Ka õiguskantsleri hinnangul ei tohiks nad nõukogudesse kuuluda.

Delfi päringu järel pöördus Taavi Aas õiguskantsleri poole, et uurida, kas tõepoolest on liikmelisus Ida-Tallinna keskhaigla nõukogus põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsler Madise vastas täna, et tõepoolest nii on.

Taavi Aasal oli aga ITK nõukogu juhtimist lubanud riigisekretär Taimar Peterkop. Riigikantselei saatis täna selgituseks, et on ministrite kõrvaltegevuste lubatavuse osas lähtunud justiitsministeeriumi 2014. aasta analüüsist. Lisaks selgub, et kantselei ei ole täpselt aru saanud, mis asi on "tulundusettevõte".

Vabariigi valitsuse seadus justkui lubaks

Nimelt peab vabariigi valitsuse seaduse kohaselt minister valitsust teavitama, kui ta tegeleb väljaspool ametikohustusi ettevõtjana, osanikuna või juhtimis- ja kontrollorgani liikmena.

Justiisministeeriumi juhis näeb ette, et vabariigi valitsuse seaduse tõlgendamise kohaselt ei ole nende ametite pidamine siiski keelatud, sest tuleb lähtuda ka kõrvaltegevuse vabaduse põhimõttest.

"Seega Vabariigi Valitsuse liikmel ei ole keelatud erakonna, sihtasutuse või osaühingu juhatuse liikmeks olek väljaspool ametikohustusi näiteks käsunduslepingu alusel või lepingu alusel, millele kohaldatakse käsunduslepingu sätteid, kuna juhatuse liikmeks olek iseenesest on lubatud," selgitas riigikantselei pressiesindaja Kristiina Tiimus.

Seotud lood:

Õiguskantsler arvab teisiti

Õiguskantsler Ülle Madise aga kinnitab, et põhiseadus ei luba valitsuse liikmel kuuluda tulundusettevõtte juhatusse ega nõukogusse.

"Tulundusettevõtte mõiste hõlmab kõiki äriühingu liike. Põhiseadus ei erista siin ka riigi, kohaliku omavalitsuse ega eraomandis olevaid äriühinguid. Järelikult kehtib keeld kõigi äriühingute juhatusse ja nõukogusse kuulumise kohta," selgitas Madise.

Küll aga ei keela põhiseadus ministri kuulumist sihtasutuste ja mittetulundusühingute juhatusse või nõukogusse. Ega ka tegutsemist ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus, kui valitsus on seda lubanud.

Riigikantselei aga selgitas, et Eesti õigus ei tunne põhiseaduses esitatud mõistet. "Tulundusettevõtte mõistet Eesti õigus ei tunne. Lisaks kõrvaltegevuste piiramisele tuleks kaaluda ka teist põhiseaduses ette nähtud põhiõigust, ettevõtlusvabaduse riivet," teatas Tiimus.

"Seega vajab Vabariigi Valitsuse seaduse kooskõla põhiseadusega ja korruptsioonivastase seadusega täiendavat analüüsi," selgitas Tiimus.

Õiguskantsler selgitas Delfile, et põhiseadusest tulenevalt ei tohi seega Taavi Aas kuuluda Ida-Tallinna Keskhaigla aktsiaseltsi ega Põltsamaa Varahalduse osaühingu nõukogudesse ja Tõnis Lukas Ilmamaa kirjastuse osaühingu nõukogusse.

Küll aga tohivad valitsuse liikmed kuuluda sihtasutustesse ja mittetulundusühingutesse, kuid vajavad selleks valitsuse heakskiitu.

Taavi Aas kinnitas Delfile, et astub selle teate peale tagasi nii ITK nõukogust kui ka Põltsamaa Varahalduse osaühingu nõukogust. Ka Tõnis Lukas ütles Delfile, et allkirjastas eile Ilmamaa kirjastuse nõukogust lahkumisavalduse. "

Kuna see on selline ühing formaalselt, siis allkirjastasin taotluse. Aga deklaratsioonides on see mul alati avalik olnud ja ükski analüüs ei ole varasemalt vastoolu tuvastanud," ütles Lukas.