Taas saab esitada Wiedemanni keeleauhinna kandidaate

 (3)
Õigekeelsussõnaraamatu esitlus
Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

Haridus- ja Teadusministeerium ootab ettepanekuid 2015. aasta Wiedemanni keeleauhinnale.

Wiedemanni keeleauhind antakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.

Ettepanekuid auhinna määramiseks võivad esitada juriidilised isikud, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud eesti keele või kultuuri alane tegevus, HTM, isikud, kellele on antud F. J. Wiedemanni keeleauhind.

Kirjalikud ettepanekud koos põhjendusega esitada hiljemalt 10. jaanuaril 2015 (postitempli kuupäev) Haridus- ja Teadusministeeriumile (Munga 18, 50088 Tartu).