Taarausulised said õiguse oma nimedele

 (45)

Eesti Kirikute Nõukogu toetas neljapäevasel töökoosolekul kirikute ja koguduste seaduse muutmist nii, et ka usulised ühendused, näiteks taara- ja maausulised, saaksid kasutada oma nimekujudes enda traditsioonist tulenevaid nimetusi.

Siseministeeriumi usuasjade osakonnas ette valmistatud eelnõu peamine eesmärk oligi see, et Eesti taara- ja maausulised saaksid oma põhikirjade ümberregistreerimisel kasutada praegu seadusetekstis oleva termini “kogudus” asemel sõna “koda” ja “koguduste liidu” asemel “maavalla koda”, teatas kirikute nõukogu esindaja BNS-ile.

Siseministeeriumi usuasjade osakond küsis eelnõule kooskõlastust kirikute nõukogult, kes lisaks paranduse toetamisele tegi ettepaneku täiendada eelnõu punktiga, mis pikendaks usuliste ühenduste ümberregistreerimise tähtpäeva 2005. aasta 1. jaanuarini.

Kirikute ja koguduste seaduse senise redaktsiooni järgi peavad kõik Eesti usulised ühendused registreerima end ümber selle aasta 1. juuliks.

Kirikute nõukogu töökoosolek otsustas ka, et iga liikmeskirik esitab 19. veebruariks oma kandidaadid Eesti Kirikute Nõukogu presidendi ja asepresidendi valimisteks.

Senise presidendi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopi Einar Soone ning asepresidendi, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastori Joosep Tammo volitused lõpevad märtsis.

Nõukogu põhikirja järgi valitakse president ja asepresident kolmeks aastaks.

Eesti Kirikute Nõukogu on kristlike kirikute ja koguduste liitude vabatahtlik ühendus, mis tegutseb kümne liikmeskiriku volitatud esindajate kaudu ning mille kõrgeim tööorgan on töökoosolek. Nõukogu tegevust koordineerivad president ja asepresident.