Taara hinda hakkavad tähistama tähed

 (23)
Taara hinda hakkavad tähistama tähed
Eesti Pandipakend ---

Peagi asendatakse pandipakendi tagatisraha numbriga kujutatud suurus vastavate tähtedega ehk A, B, C või D-ga.

Pandipakenditele kantakse tagatisraha suurus numbri asemel tähemärkidega A, B, C või D, samas pandimärgi kujutis ei muutu. Uute märgistustega pakendid on juba ilmunud poelettidele tarbijatele harjumiseks, seisab Eesti Pandipakendi Delfile saadetud pressiteates.

OÜ Eesti Pandipakend esitas keskkonnaministrile 2008. aasta lõpus ettepaneku tagatisraha märgi muutmiseks, mille kohaselt asendatakse pakendi tagatisraha väärtust tähistavad rahalised numbrid tähemärkidega A, B, C ja D. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi 2009 aasta juunis ka vastava määruse allkirjastas.

Edaspidi tähistatakse vastavalt pakendi materjalile pandipakendeid järgnevalt:

plastist ühekorrapakend mahuga 0,5 liitrit või väiksem (tagatisraha väärtus 0,50 EEK) — A;

plastist ühekorrapakend, mille maht on suurem kui 0,5 liitrit (tagatisraha väärtus 1,00 EEK) — B;

metallist ühekorrapakend (tagatisraha väärtus 0,50 EEK) — C;

klaasist ühekorrapakend (tagatisraha väärtus 1,00 EEK) — D;

klaasist korduskasutuspakend (tagatisraha väärtus 1,00 EEK) — D korduskasutatav.

„Sellise märgistuse rakendamiseks, millel tagasimakse rahalise suuruse asemel kasutatakse tähemärke A, B, C ja D, on mitmeid põhjusi. Esmalt võimaldab nn ABCD-märgistus vajadusel muuta tagatisraha suurust nii tootjate kui ka tarbijate jaoks paindlikumalt ning märksa väiksema aja- ja rahakuluga. Teisalt kui Eesti läheb üle Euroopa Liidu ühisrahale euro puudub vajadus taaskord pakendite etikette muuta. Sellist märgistust on Euroopa Liidus edukalt rakendatud näiteks ka Taani pandipakendisüsteemis,“ selgitas Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Peeter Raal.

Käesoleval aastal võib paralleelselt turule lasta nii uue kui ka vana tagatisraha märgiga pakendeid. Alates 2010. aasta 1. jaanuarist on pakendiettevõtjal, kes pakendab kaupa või veab sisse pakendatud kaupa, keelatud turule lasta tagatisrahaga pakendeid, millel puudub tagatisraha suurust tähemärgiga tähistav tagatisraha märk.