Sven Sester: maamaksuvabastuse eelnõu on kavas selgemaks kirjutada

 (29)
Sven Sester: maamaksuvabastuse eelnõu on kavas selgemaks kirjutada
Sven SesterFoto: Tanel Meos

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul kavatseb komisjon teha koduomanike maamaksust vabastamise eelnõule järgmisel teisipäeval toimuval istungil parandusi, üks potentsiaalne muudatusettepanek on täpsustada, mis puhkudel ja keda konkreetselt maamaksust vabastatakse.

"Päris mitu asja on üleval, mis teevad seaduse selgemaks ja arusaadavamaks," rääkis Sester reedel BNS-ile.

"Sellised mõisted tulevad sisse, mis annavad väga selgelt signaali, et mis puhkudel ja keda konkreetselt vabastatakse maamaksust," ütles Sester. Parandustega on kavas välistada võimalus, et maksuvabastust saavad kasutada äripindade omanikud ja eraisikud, kes on samal ajal äripindade omanikud.

Küsimusele, kas sisuliselt on kavas arvestada reformierakondlasest rahandusministri Jürgen Ligi kriitikaga, et eelnõus peaks olema sees regulatsioon, mis laseks maksuvabastust kasutada üksnes koduomanikel, mitte näiteks oma vara välja üürivatel inimestel, vastas Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Sester, et see tuleks potentsiaalse muudatusettepanekuna eelnõusse sisse.

"See väga selgelt fikseerub ikkagi nüüd seaduses ära, et kes saavad üüri- või renditulu, et nendele see maksuvabastus ei laiene. See tuleb seadusesse ka mustvalgel kirja," lausus ta.

Küsimusele, kuidas ta hindab Ligi muud kriitikat eelnõule, vastas Sester, et on ka varem koos erakonnakaaslase Urmas Reinsaluga välja öelnud, et neil on Ligiga erinevad seisukohad. "Ega midagi ei ole teha," lausus ta. "Me mõtleme õiges suunas, kui me räägime siiski kodualusest maamaksust ja sellest vabastamisest. Me arvame siiralt, et see on see maa, mille peal me elame ja et me oleme selle ühe korra välja ostnud ja me ei peaks selle pealt enam täiendavat maksu maksma või riik ei peaks selle pealt maksu enam võtma."

"Mis ajenditel Jürgen Ligi on mingites teistes positsioonides, ma ei oska öelda. Ma olen aru saanud, et neil oma erakonna seeski on eriarvamusi," lisas ta.

Sesteri sõnul tuleb eelnõusse täpsustusi tihe- ja hajaasustuse teema kohta. Ta märkis, et ettepanekutega peab olema nõus eelnõu algataja ja kuna eelnõu algatajateks on kaks fraktsiooni, siis ei ole veel kõik parandused lõplikult läbi arutatud.

Sester lisas, et esmaspäeval toimub rahanduskomisjonil töökohtumine linnade liidu, kohalike omavalitsuste liitude, maksumaksjate liidu, omanike keskliidu ja korteriühistute liidu esindajatega. "Teeme seal ajurünnakud ära," kommenteeris ta, märkides, et töögrupis arutatust võib välja kasvada samuti täiendavaid komisjonipoolseid muudatusettepanekuid.

"Selle töögrupi eesmärk ongi ju tegelikult väga selgelt ära kuulata erinevad huvigrupid," rääkis Sester. Ta märkis, et töögrupi koosolekul on nii omavalitsusliidud, kes praegu tunnetavad, et neil jääb osa tuludest saamata, kui ka korteriühistute liidud, kes vastupidi tunnetavad, et "neil jääb raha inimesele tasku".

Eelnõu praegune versioon vabastab koduomanikud maamaksust linnas kuni 0,15 hektari või vallas kuni kahe hektari ulatuses. Maamaksust vabastamine toimub tingimusel, et sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele.

Seadusemuudatus vähendab kohalike omavalitsuste tulusid rahandusministeeriumi hinnangul ligi 17 miljoni euro võrra, mis kaetakse riigieelarvest.

Seadus jõustub kavakohaselt 2013. aasta 1. jaanuaril.