Suurvesi on Pärnumaa kandis mitu teed üle ujutanud


Suurvesi on Pärnumaa kandis mitu teed üle ujutanud
Foto: Ilmar Saabas

Mitmel pool Pärnumaal ja Läänemaal Pärnumaa piiri lähedal on nõnda ulatuslik suurvesi, et mõned teelõigud on liiklusele suletud.

Seoses suurveega on maanteinfokeskuse teatel liiklusele suletud Pärnu maakonnas Jaagupi-Urissaare maanteel Tallinna - Pärnu - Ikla maantee ja Urissaare vaheline maanteelõik (km 2,89-8,79). Ümbersõit Kabli-Massiaru või Laiksaare - Massiaru - Teaste kaudu.

Liiklusele on suletud ka Pärnu maakonnas Kalli - Tõstamaa - Värati maantee 5. kilomeeter. Ümbersõit Kärbu või Audru kaudu.

Kinni on ka Lääne maakonnas Vanamõisa - Koonga - Ahaste maantee Vanamõisast Pärnu maakonna piirini (km 3,0-4,0). Ümbersõit Kirbla - Lihula - Oidremaa - Mihkli kaudu.

Täna suleti suurveega seoses Pärnu maakonnas Abja-Paluoja - Vana-Kariste - Kamali maantee Viljandi maakonna piiri ja Kamali vaheline maanteelõik (km 12,3-14,9). Ümbersõit Abja-Paluoja - Sarja ja Tõlla kaudu.