Suur osa Maardu hiiemetsast on hävitatud

 (46)
Suur osa Maardu hiiemetsast on hävitatud
Foto: Siim Lõvi

OÜ Eremka on hävitanud muinsuskaitseameti heakskiidul 14 hektarit Rebala muinsuskaitsealal asunud Maardu haruldasest sanglepiku-hiiemetsast, kurdavad maausulised.

Teisipäeva andis Tallinna halduskohus määruse, millega lõpetas Maardu hiiemetsa kohtuasja menetlemise. Määruse aluseks oli OÜ Eremka väide, et ta on kogu muinsuskaitseameti raieloaga lubatud metsa maha raiunud juba enne kohtutõkendi seadmist. Sellega olevat vaidlusalune haldusakt täidetud, kehtivuse kaotanud ning ei kuulu enam vaidlustamisele.

Kohus tunnistas Maavalla koja kaebeõigust, kuid ei saanud jätkata kehtivuse kaotanud raieloa kohtumenetlust.

25. jaanuaril andis muinsuskaitseamet OÜ Eremkale loa Rebala muinsuskaitsealal Hiiemetsas 14 ha raiumiseks kogumahus 3500 tm. Kümme päeva hiljem esitas Maavalla koda Tallinna halduskohtule avalduse raieloa tühistamiseks ning hiiele ajutise õiguskaitse kohaldamiseks. 16. veebruaril peatas Tallinna Halduskohus raieloa kehtivuse kuni 05.03.

Kohalikel elanikel on kahtlus, et hiiemetsa on raiutud ka peale kohtutõkendi seadmist. Raiumine on toimunud asustusest eemal arvatavasti öösiti. Tõestada seda aga ei saa, sest hiies asuvate lankide kontrollmõõtmised tehti alles 5. märtsil. 

Saha külavanem Jaanus Hiis kirjutas muinsuskaitseametile saadetud avalikus kirjas:
„Võite kõike sobitada ja oma tegevust õigustada, aga olete andnud loa lageraieteks Maardu Hiiemetsas.“

70 protsenti Eesti elanikest peab 2011. aastal Faktum Ariko korraldatud avaliku arvamuse uuringu kohaselt hiite kaitsmist tähtsaks või väga tähtsaks. Eesti riik on kiitnud heaks Rahvusvahelise Looduskaitseliidu looduslike pühapaikade juhendi ning kehtestanud looduslike pühapaikade arengukava, kuid hiiepaikade kaitstus väheneb. Nagu Maardu hiiemetsa juhtum näitab, müüb riik kaitsealuse hiie metsafirmale ning riigiametid lubavad selle karistamatult maha raiuda.