Suri rahvastikuteadlane Kalev Katus


Kalev Katus
Päevaleht/Pressifoto

Täna suri 53 aasta vanuselt Eesti üks tuntumaid rahvastikuteadlasi Kalev Katus.

Kalev Katus sündis 1955. aastal Tallinnas. Pärast keskkooli lõpetamist jätkas haridusteed Moskva Ülikoolis ning kaitses samas 1982. aastal kraadi demograafia alal. Eestisse naastes algas töö rahvastikuteadusliku uurimissuuna ülesehitamiseks sisuliselt tühjalt kohalt, esmalt TPI linnalaboris, alates 1986. aastast Eesti Kõrgkoolidevahelises Demouuringute Keskuses ning hiljem Eesti Demograafia Instituudi eesotsas. Samuti esindas ta Eestit mitmetes rahvusvahelistes erialaühendustes.

Alates 1994. aastast on Kalev Katus seotud ka Tallinna Ülikooliga, kus ta töötas demograafiaprofessorina.

Kalev Katuse teaduslik haare oli lai ja mitmeplaaniline. Tema püüdeks oli Eesti rahvastikarengu käsitlemine avaras võrdlusperspektiivis ning seda juba ajast, mil olime veel suletud ühe teise riigi kammitsaisse.

Need püüdlused hakkasid esimesi vilju kandma üheksakümnendatel, kui sai võimalikuks kaasalöömine mitmes Euroopa teadusprogrammis. Neis raames teostatud uurimustsükli tulemuslikkust märkis muu hulgas riigi teaduspreemia aastal 2000.

Omaette esiletõstmist Kalev Katuse teadustulemuste hulgas vajab aga rahvastiku päritolu ja põlisuse käsitlus, mis täieulatusliku rakendusliku väljundina alles ootab Eesti ühiskonna tähelepanu.