Statistika: Eesti probleemseim rand on Anne kanal


Statistika: Eesti probleemseim rand on Anne kanal
Foto: Andres Putting

Eesti randades suvitajate turvalisust tagav G4S lahendas juunis rohkem kui tuhat avaliku korra rikkumist, mida on küll pea poole vähem kui 2013. aastal, aga külma juunikuu kohta siiski üsna korralik hulk. Enim registreeriti rikkumisi Anne kanali ääres Tartus, ainult veidi vähem registreeriti riikkumisi Kakumäel.

Esimese suvekuu jooksul andis rannavalve esmaabi 60 rannakülalisele ning aitas vanemad leida 30 eksinud põngerjal. Kuna veetemperatuur oli terve juuni vältel samuti madal, oli vaja uppumisohust päästa ainult üht inimest.

Enim korrarikkumisi registreeriti:

1. Anne kanal, Tartu - 267

2. Kakumäe rand, Tallinn - 234

3. Stroomi rand, Tallinn - 119

4. Pirita rand, Tallinn - 100

Avaliku korra rikkumised:

1. Rannas klaastaaraga viibivad inimesed - 415

2. Rannas lemmikloomadega viibivad inimesed - 392

3. Keelatud ujuvvahendiga rannakülastajad - 127

4. Alkoholi- või narkojoobes rannakülastajad - 12

5. Veesõidukiga ranna-alal viibivad inimesed - 6

Rannalistele anti esmaabi 60 korral, enim tohterdati lõikehaavu ja marrastusi.