Stalnuhhin: Tiblafoobia on Eestis popp

 (310)

Riigikogu Keskfraktsiooni liige ja Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin väidab, et Eesti ühiskond on muulaste vastu foobiline.

“Oma elukogemustest saan teha kurva järelduse, et tiblafoobia on Eestis popp,” kirjutas Stalnuhhin Eesti Päevalehes.

Ta kritiseeris sunduslikku eesti keele oskuse nõuet ja riigikeele eksamit, mis kontrollib kodakondsuse taotlejatelt reaktsioonivõimet, vastupidavust šokile, üldist silmaringi ja intelligentsi.

“Kahest venelasest, kellest üks on Eesti kodanik ja teine kodakondsuseta isik, saab üht pidada venelaseks, teine on aga kurat teab kes. Sest seadusetäht ei võimalda mittekodanikku defineerida kui vähemusrahvuse esindajat,” kritiseeris Stalnuhhin seadust, mis määratleb vähemusrahvusesse kuulumise Eestis.

Riigikogu liikme sõnul ei huvita Eestis kedagi, kuidas 71-aastane muulane, kes on kogu elu elanud ja töötanud Eestis ja armastab seda maad, suudaks sooritada riigikeele eksami, mille testiga ei tulnud toime ka mitu riigikogu liiget.