Stalnuhhin nõuab venekeelset uusaastakõnet

 (174)

Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin saatis president Arnold Rüütlile kirja, milles palus tagada tema uue aasta läkitusele venekeelne tõlge, teatas ETAle Narva linnavalitsuse infotalitus.

“Lugupeetud härra President, läheneb uus aasta ning koos sellega Vabariigi Presidendi läkitus Eesti rahvale. Kahjuks on viimaste aastate jooksul olnud nii, et väga paljudel eestimaalastel puudub võimalus aru saada, millega pöördub nende poole Eesti Vabariigi president,” seisab Narvskaja Gazeta avaldatud kirjas.

“Pöördun Teie poole palvega võtta uue aasta läkituse ettevalmistamisel arvesse eesti keelt mitterääkivate eestimaalaste huvisid ning nende ääretut huvi presidendi esinemise vastu ja kindlustada Teie kõne venekeelsete subtiitritega,” kirjutas Stalnuhhin.

Presidendi kantseleist teatati ETAle, et Mihhail Stalnuhhini ettepanek on Narva keelekeskkonda arvestades mõistetav, kuid see ettepanek peaks olema suunatud teisale.

“Vabariigi President teeb oma avaldused Eesti elanikele riigikeeles, nii ka uue aasta läkituse. Tõlge, samuti muukeelsete subtiitrite kasutamine või mittekasutamine on läkituse edastajate otsustada,” teatas ETAle presidendi kantselei pressinõunik Ester Šank. “Kui Narva linnavolinikud soovivad, et nende valijad saaksid oma emakeeles teada presidendi sõnumi, siis on vahest õigem pöörduda vastava ettepanekuga transleerivate telekanalite poole.”