Sotsidel valmis riigikogu avalduse eelnõu ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta

 (194)
Sotsidel valmis riigikogu avalduse eelnõu ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta
Foto: Kuvatõmmis

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsioonil valmis riigikogu avalduse eelnõu ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta, mille eesmärk on, et Eesti toetaks ränderaamistiku vastuvõtmist. Eelnõu on kavas üle anda tänasel riigikogu istungil. Delfi avaldab eelnõu teksti täismahus.

EELNÕU

RIIGIKOGU AVALDUS
ÜRO GLOBAALSE RÄNDERAAMISTIKU KOHTA

ÜRO Globaalne Ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv koostööraamistik, seda on rõhutanud ka Eesti Vabariigi õiguskantsler. See on ÜRO liikmesriikide poolt ühiselt läbi räägitud deklaratsioon, mis annab meile võimaluse parandada rahvusvahelist rändealast koostööd, sealhulgas ennetada ebaseaduslikku rännet ja võidelda inimkaubanduse ja -smugeldamisega ning kaitsta Eesti inimeste õigusi välisriikides.

Globaalne Ränderaamistik rõhutab fundamentaalset põhimõtet, et igal riigil on suveräänne õigus kujundada oma rändepoliitikat ise kooskõlas rahvusvahelise õigusega.

Riigikogu rõhutab Globaalse Ränderaamistiku toetamisel järgmisi põhimõtteid.

- Globaalne Ränderaamistik austab riikide suveräänsust ja kinnitab riikide võõrandamatut õigust kujundada oma immigratsioonipoliitikat ja -seadusandlust.

- Globaalne Ränderaamistik ei loo uusi õiguslikke kategooriaid. Igale inimesele laienevad rahvusvahelised põhiõigused ja vabadused, seda ka rändes osalejatele. Küll aga pole sisseränne inimõigus, vaid seda reguleerivad riigid oma siseriiklike õigusaktidega.

Seotud lood:

- Globaalne Ränderaamistik peab esmatähtsaks tõhusat piiride haldamist riikide julgeoleku tagamiseks.

- Olukorras, kus riigid on silmitsi ebaregulaarse ja illegaalse sisserändega on ÜRO raamistik oluline, et riigid oma kodanikud tagasi võtaksid. Tagasisaatmise võimaluse tagamine on oluline osa kogu Raamistikust.

- Globaalne Ränderaamistik rõhutab vajadust tegeleda ebaregulaarse rände algpõhjustega ja teha jõupingutusi ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkide 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) elluviimiseks.

- Globaalse Ränderaamistikuga ei võta riigid kohustust avardada seaduslikke rändekanaleid.

Riigikogu toonitab, et Raamistikus toodud võimalikud tegevused iga eesmärgi saavutamiseks on loetelu näidetest, aitamaks kaasa Raamistiku eesmärkideni jõudmisel. Iga riik on vaba ja suveräänne otsustama, kas ja milliseid neist oma edasistes tegevustes kasutada.

Riigikogu väljendab veendumust, et Raamistiku eesmärgid aitavad kaasa ebaseadusliku rände vastu võitlemisele ja selle vähendamisele, leevendades muuhulgas negatiivseid tagajärgi selle ohvrite jaoks.

Eesti Vabariigi Riigikogu toetab ÜRO Globaalse Ränderaamistiku vastuvõtmist.