Sotside ametlik seisukoht: igaüks otsustab ise, kas Vakra poolt hääletada või mitte. Vastused võivad jääda ka valimistejärgsesse aega

 (145)
Pikett Nõmme noortemaja toetuseks
Rainer VakraFoto: Madis Veltman

Sotsiaaldemokraatliku erakonna kommunikatsioonijuht Andri Maimets ütles Delfile seoses riigikogu liikme Rainer Vakra bakalaureusetöö plagiaadisüüdistustega, et usub, et Vakra vastab ajakirjanike küsimustele esimesel võimalusel. Erakonna esindajatele on ta selles küsimuses juba oma seisukohta selgitanud.

Rainer Vakra ei ole jätkuvalt vastanud Eesti Päevalehe plagiaadisüüdistusi puudutavatele küsimustele. Milline on sotsiaaldemokraatide seisukoht, kas ta peaks vastama nüüd kohe, või võib vastus jääda ka valimistejärgsesse aega?

Ma usun, et Rainer vastab kõigile küsimustele esimesel võimalusel. Ta on avaldanud soovi eelnevalt oodata ära ülikooli hinnangu oma tööle.

Milline on sotsiaaldemokraatide soovitus valijatele seoses Rainer Vakraga?

Iga valija otsustab ise seda, kelle poolt hääletada Nõmme ja ja Mustamäe piirkonnas ja kas anda hääl Rainer Vakrale või mitte.

Kas Rainer Vakra on erakonnaga esindajatega kohtunud ja asjas selgitusi andund?

Jah, eile hommikul kohtusime Rainer Vakraga ja ta selgitas kogu erakonna juhatusele enda nägemust ja seisukohta. Sama selgituse on ta avaldanud ka oma Facebooki lehel.