Sotsid: Tallinn venitab meie eelnõudega

 (20)

Sotsiaaldemokraadid esitavad Tallinna linnavolikogu töökorra muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on välistada tulevikus olukord, kus linnavalitsus võib venitada opositsiooni eelnõudele seisukoha andmisega sisuliselt igavesti.

Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Maimu Bergi sõnul tingib taolise eelnõu esitamise asjaolu, et linnavalitsus pole andnud siiani seisukohta eelmise aasta 14. detsembril esitatud eelnõule, millega tehakse linnavalitsusele ülesandeks tunnistada kehtetuks Sakala keskuse ebaseaduslik lammutusluba, on kirjas Delfile saadetud teates.

„Kõnealuse eelnõu puhul palus linnavalitsus pikendada seisukoha andmise tähtaega, soovides oodata ära Sakala keskuse küsimuses riigikohtu lahend. Riigikohus on aga juba mitu kuud tagasi teatanud, et ei võta vastavat kaebust menetlusse,” märkis Berg.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul venitab linnavalitsus teadlikult Keskerakonnale ebameeldiva eelnõu arutamisega. Senikaua, kuni linnavalitsus pole oma seisukoha öelnud, ei saa eelnõud ka volikogus arutada. „Selle poole aasta jooksul on Sakala keskuse hoonest jäänud alles vaid kivihunnik,” ütles Maimu Berg.

Sotsiaaldemokraatide ettepaneku kohaselt ei tohiks linnavalitsus oma seisukoha andmiseks pikendust paludes venitada eelnõu menetlemist üle kahe kuu. Tallinna volikogu töökorra tänase redaktsiooni järgi peab linnavalitsus andma eelnõule oma seisukoha 10 tööpäeva jooksul. Vajadusel võib linnavalitsus paluda põhjendatud taotluse alusel seisukoha andmiseks pikendust määramata ajaks.