Sotsid pöördusid Tallinna raha väärkasutuse tõttu politseisse

 (18)
Tallinna TV kontsert–salvestus
Alar Nääme (vasakul)Foto: Marko Jakobi

Tallinna sotsiaaldemokraadid esitasid politseile süüteoteate selle kohta, et Kesklinna valitsus maksis kinni linnaosavanem Alar Nääme Valgas toimunud valimisürituste arved.

“Nääme juhtum näitab, et Keskerakonna juhtide puhul tavaks saanud linna ja erakonna rahakottide segiajamine ning linna raha eest isikliku valimiskampaania kulude kinnimaksmine paistab olevat süstemaatiline tegevus ja organisatsioonikultuuri tavapärane osa ka madalamatel juhtimistasanditel. Siin peavad sekkuma ning seisukoha kujundama õiguskaitseorganid,” ütles Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide esimees Anto Liivat.

Teates palutakse politseil kujundada seisukoht, kas tegemist on kKorruptsioonivastase seaduse ja/või karistusseadustiku rikkumisega või mitte.

“Selleks et tulevikus hoida ära avaliku raha kasutamist kampaaniaks, on vaja menetluspraktikat, mis päädib hinnanguga, kuidas selliseid juhtumeid õiguspraktikas käsitleda. On täiesti selge, et keskerakondlaste karistamatuse tunne üha süveneb ja kuritarvituste pidurdamiseks on vaja igale sellisele juhtumile jõuliselt reageerida,” lisas Liivat.

Sotsiaaldemokraadid pöördusid sama episoodi tõttu ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni poole, paludes hinnata, kas tegemist võib olla keelatud annetusega.