Sotsid paneks Sakala rahvahääletusele

 (38)
Aed Sakala keskuse ümber
Foto: DELFI

Sotsiaaldemokraadid esitavad Tallinna volikogus eelnõu, mille kohaselt viidaks 26. märtsist-1. aprillini läbi rahvaküsitlus, et saada teada tallinlase arvamus Sakala keskuse lammutusplaanide kohta.

Eelnõu autori, sotsiaaldemokraat Maimu Bergi sõnul on täna Tallinnas võimul olev Keskerakond rõhutanud korduvalt vajadust arvestada tähtsate munitsipaalpoliitiliste otsuste tegemisel linnaelanike arvamusega, teatas SDE pressiesindaja.

“Sakala keskuse saatuse ümber puhkenud laialdane diskussioon näitab ühemõtteliselt, et tegemist on mitte ainult tallinlastele, vaid kogu Eesti jaoks olulise küsimusega. Seega on rahvaküsitluse läbiviimine eriti põhjendatud ja vajalik,” leidis Berg.

“Seejuures peame väga tähtsaks, et enne rahvahääletust tutvustaksid Sakala keskuse lammutamise pooldajate ja vastaste seisukohti võrdsetel alustel kõik linnale kuuluvad meediakanalid,” rõhutas Maimu Berg.

Rahvaküsitlusel esitataks tallinlastele küsimus: kas toetate linnavalitsus otsust lammutada Sakala keskuse hoone?

Tallinna sotsiaaldemokraatide esimees Jaak Juske tuletas meelde, et ekspertide hinnangul on linnavalitsuse poolt väljastatud lammutusluba ebaseaduslik, sest Sakala keskuse hoonestusõigusleping ja piirkonna detailplaneering ei näe ette hoone lammutamist. “Kuna riik ja Sakala keskuse arendaja on hoone lammutamise osas aprillini aja maha võtnud, on mõistlik kuulata ära ka linnakodanike arvamus,” rõhutas Juske.

Eelmise aasta oktoobris väljastas Tallinna linnaplaneerimisamet Sakala keskuse hoone lammutusloa. Selle Tallinna kesklinnas asuva suurt arhitektuurilist väärtust omava hoone lammutamisotsuse vastu avaldati jõulist protesti üle Eesti. Sakala keskuse hävitamise vastu koguti novembris üle 8000 allkirja.

Vaatamata avalikkusele survele ei ole Tallinna linnavalitsus pidanud aga vajalikuks väljastatud ebaseaduslikku lammutusluba siiani tühistada.