Sotsid on sunniviisilise haldusreformi vastu

 (47)
kaart, omavalitsused, vapid
Eesti Ekspress

Vastuses regionaalminister Siim-Valmar Kiislerile teatasid sotsiaaldemokraadid, et haldusreform ei saa toimuda sunniviisiliselt ja ilma eesmärgi püstituseta.

"Regionaalministri väljapakutud administratiivne surve on üks paljudest võimalustest haldusreformi läbiviimiseks," arvas sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Kalvi Kõva.

"Millised eelised ja mõjud on sundliitmisel võrreldes vabatahtliku liitumise või kahetasandilise omavalitsussüsteemi rakendamisega, on põhiküsimused, millele sotsiaaldemokraadid ootavad argumenteeritud ja analüüsivat vastust ministrilt," ütles Kõva.

SDE on valmis arutama koos koalitsioonipartneritega kõikehõlmava haldusreformi vajalikkust. "Samas ei pea sotsid õigeks keskenduda vaid ühele komponendile - haldusterritoriaalsele reformile. Administratiivse surve või teiste meetodite rakendamise osas oleme valmis seisukoha võtma alles peale reformi eesmärkide sõnastamist," lisas Kõva.

Ka Euroopa kohaliku omavalitsuse harta sätestab, et muudatusi kohaliku omavalitsus võimupiirides ei tehta kõnealuse kohaliku kogukonnaga eelnevalt nõu pidamata. Kus seadus lubab, võib seda teha rahvahääletuse teel.

Sotsid on veendunud, et reformi edukas läbiviimine ei saa toimuda omavalitsusi kaasamata kõigis reformi etappides.