Sotsid lubavad sügishooajaks Toompeale tõsiseid eelarvevaidlusi

 (11)
Sven Mikser
Foto: Taavi Arus

Parlamendi sügisesel istungjärgul seisavad sotsid lapsetoetuste tõstmise, kodukulude vähendamise ja omal ajal õppelaenu võtnud tudengite eest, kellel riik jättis laenud kustutamata, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Sven Mikser erakonna kodulehel.

"Riigikogu sügishooaja tõsiseimad ja tuliseimad arutelud seonduvad tavaliselt järgmise aasta riigieelarvega," ütles Mikser. "Sotsiaaldemokraatide jaoks saab eelarvearutelu üheks oluliseks punktiks lastetoetuste tõstmine."

Mikseri sõnul vajab juba kümme aastat muutmatuna püsinud ja täna alla kahekümne euro jääv igakuine universaalne lapsetoetus vähemalt kolmekordistamist ja sellesisulise seadusemuudatuse olevat sotsid riigikogus ka teinud.

"Kindlasti võtame tõsise tähelepanu alla õpetajate, politseinike ja päästjate palgad ning kiirabi rahastamise," loetles sotside esimees. "Samuti oleme kriitilised valitsuse kava suhtes haigekassa ja töötukassa reservide riigistamiseks. Võib eeldada, et kui majandust tabab järgmine tõsisem kriis, siis puudutab see ühel ajal nii riigi keskvalitsust kui ka haige- ja töötukassat, mis võib viimased asetada ülimalt keerulisse seisu."

Lisaks eelarvearutelule seisab Mikseri sõnul tõsine parlamentaarne debatt ees ka energiahindade tõusu teemadel.

"Valitsus, mis kevadel suure propagandakära saatel võitles madalamate «kodukulude» eest, on ignoreerinud tõsiasja, et maamaks on tavalise koduomanike vältimatute kulude seas suhteliselt marginaalne, samas kui jõudsasti kerkiv elektri- ja toasooja hind panevad tuhanded pered talve saabudes raskesse olukorda," rääkis ta.

Sotsiaaldemokraadid kavatsevad esitada menetlusse elektriaktsiisi alandava eelnõu ning toetada ka kaugkütte käibemaksu soodusmäära sisseviimist, mis aitaksid vähendada tegelikke kodukulusid.

"Kindlasti on ka kõrgharidusreformi osas oodata elavaid arutelusid," ütles Mikser. "Tasuta kõrgharidus peab sotsiaaldemokraatide hinnangul tähendama muuhulgas seda, et riiklikud õppetoetused oleksid tõepoolest vajaduspõhised ja jõustuksid nominaalajaga edasijõudmise nõudega üheaegselt."

Mikser rõhutas, et kindlasti tahavad sotsid seista ka nende omal ajal õppelaenu võtnud noorte inimeste õiguste eest, kelle õigustatud ootusi tänase valitsuse poolt läbi viidud õppelaenu kustutamist puudutav seadusemuudatus on petnud.

"Kindlasti on oodata tõsist parlamentaarset arutelu Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Eestile võetavate kohustustega," ütles Mikser. "Sotsiaaldemokraadid leiavad, et Euroopa Liidu ja Eurotsooni stabiilsus ja riikide solidaarsus on olulised ka meile ja Eesti peab olema valmis stabiilsusmehhanismis osalema, kuid sellekohane otsus vajab valitsuselt ausaid ja avameelseid selgitusi ning sisulist analüüsi."

Esmaspäeval algab riigikogu 12. täiskogu teine istungjärk. Riigikogu korralised istungjärgud toimuvad jaanuari teisest esmaspäevast kuni juuni kolmanda neljapäevani ja septembri teisest esmaspäevast kuni detsembri kolmanda neljapäevani.