Sotsid kutsuvad lõpetama erakondade sissisõda

 (46)
Lisatud SDE üldkogu avalduse täistekst
Sotsid kutsuvad lõpetama erakondade sissisõda
Foto: Jassu Hertsmann

Täna Tartus tehtud avalduses rõhutab Sotsiaaldemokraatliku erakonna üldkogu pettumust, et võimurid võtavad Eesti ühiskonna häält kuulda vaid pärast inimeste tõukamist streikidele ja tänavameeleavaldustele.

Sotside üldkogu kutsus koos erakonna liikmete, toetajate ja valijate ning kodanikeühendustega üles avatud aruteludele üle Eesti. Osalemaks presidendi egiidi all algavas avalikus ühisloome protsessis jõutakse koondettepanekuteni jaanuari lõpuks.

“Et ummikseisust välja tulla, tuleb loobuda erakondadevahelisest sissisõjast ja võtta omaks arutlevale demokraatiale omane kultuur – ratsionaalne, avatud ja aus mõttevahetus, mille vältimatu osa on poliitiline vastutus,” seisab üldkogul pea ühehäälselt vastu võetud avalduses. Demokraatias võivad ja peavadki maailmavaated erinema, aga see ei tohi takistada riigi arengut.

Avalduses tõid sotsiaaldemokraadid välja oma olulisimad sammud tekkinud kriisi lahendamiseks. Sotsid on riigikogus algatanud eelnõud lihtsustamaks erakonna registreerimist ja üksikkandidaatide ning uute erakondade riigikokku pääsemist. Lisaks on sotsiaaldemokraadid korduvalt teinud ettepanekuid kampaaniakuludele lae seadmiseks ning sõltumatu auditi sisse viimiseks.

Avalduse täistekst:

Poliitilise usalduse kriis Eestis on järjest süvenenud. Eesti inimesed on oma hääle kuuldavaks teinud meditsiinitöötajate ja õpetajate streigi, ACTA-vastaste protestide ning Harta 12 kaudu. On kurb ja häbiväärne, et võimurid võtavad Eesti ühiskonna häält kuulda vaid pärast inimeste tõukamist streikidele ja tänavameeleavaldustele.

Et taastada usaldus, on käivitunud arutleva demokraatia protsess, millega tuulutatakse kopitama läinud poliittuba ja tehakse uks lahti uuele mõtteviisile. Sotsiaaldemokraadid teavad, et tekkinud olukord vajab kiiret ning otsustavat sekkumist. Oleme pakkunud välja omapoolsed konkreetsed ettepanekud hangumisest välja tulemiseks.

On ilmne, et nii valimisseadus kui erakonnaseadus vajavad muutmist. Riigikokku pääsemise aluseks peab saama valijate selge tahe. Tuleb lihtsustada erakonna registreerimist ja üksikkandidaatide ning uute erakondade riigikokku pääsemist. Oleme esitanud sellesisulise eelnõu Riigikogule ning oleme valmis avalikuks aruteluks.

Sotsiaaldemokraadid pooldavad erakondadele antava riigi toetuse vähendamist koos valimiskuludele piirangu seadmisega. Erakondade riigieelarvest rahastamine tuleb teha võrdsemaks ning õiglasemaks ja allutada sõltumatule auditile. Nii väheneb raha võim poliitikale ja valimisväitluste keskmesse tõusevad Eesti arengu senilahendamata sõlmprobleemid.

Riigile olulised reformid on seiskunud. Oleme kaotanud viimased 10 aastat. See ei tohi nii jätkuda. Demokraatliku protsessi taaskäivitamine on eelduseks, et jõutaks Eesti arengu kesksete probleemide lahendamiseni: inimvara kestlikkus, ühiskonna sidusus, majandusarengu uuele tasemele viimine ja haldusreform. Haldusreformi eesmärgiks peab olema riigi viimine inimestele lähemale, mitte selle edasine koondamine Tallinnasse.

Demokraatias võivad ja peavadki maailmavaated erinema, aga see ei tohi takistada riigi arengut. Et ummikseisust välja tulla, tuleb loobuda erakondadevahelisest sissisõjast ja võtta omaks arutlevale demokraatiale omane kultuur – ratsionaalne, avatud ja aus mõttevahetus, mille vältimatu osa on poliitiline vastutus. Kõigi Eesti inimeste elu mõjutavad muutused ei tohi olla tehtud pimestatuna ideoloogilistest dogmadest, ilma mõjude analüüsi ja tõenduspõhisuseta.

Sotsiaaldemokraatlik erakond algatab oma liikmete, toetajate ja valijatega avatud arutelud üle Eesti osalemaks Vabariigi Presidendi egiidi all algavas avalikus ühisloome protsessis ning kujundamaks erakonna koondettepanekud jaanuari lõpuks. Sotsiaaldemokraatlik Erakond kutsub kõiki poliitilisi ja ühiskondlikke jõude välja tulema omapoolsete selgete ettepanekutega, et luua alus inimlikuma ja demokraatlikuma Eesti tuleviku kujundamiseks.