Sotsiaalministeerium lükkab ümber Yana Toomi süüdistused eurotoetuste osas

 (12)
sotsiaalministeerium
sotsiaalministeeriumFoto: Andres Putting

Sotsiaalministeerium lükkas täna ümber Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi hinnangu, et Eesti on seitsme aasta jooksul jätnud kasutamata võimaluse saada Euroopast rahalist abi koondatavate töötajate ümberõppeks, uue töö leidmiseks või oma ettevõtte asutamiseks.

Toom väidab, et 2007. aastast tegutsevast Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) jagatakse igal aastal abivajajatele 150 miljonit eurot, millest Eesti pole aga saanud sentigi.

Sotsiaalministeeriumist öeldi täna aga Delfile, et Yana Toomi süüdistused ei pea paika.

"Sotsiaalministeerium on teadlik Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise fondist (EGF) taotlemise võimalustest. Tegime ka seoses koondamistega Kreenholmis 2010. aastal täpsustavaid järelepärimisi taotlemise osas Euroopa Komisjonile. Kehtestatud tingimusi arvesse võttes ei osutunud taotlemine võimalikuks. Peamisteks takistusteks olid 2007-2013 eelarveperioodil taotlemise kriteeriumid, seal hulgas koondatavate arv, suur omaosaluse protsent, pikk ajaline viivitus taotluse esitamise (keskmiselt 233 päeva ehk umbes 7 kuud) ning vabade eelarvevahendite puudumine omafinantseeringuks," teatas ministeeriumi tööala asekantsler Nele Gerberson.

Gerberson lisas, et Eesti on valmis taotlema EGF toetusi tulevikus.

"Alates käesolevast aastast on EGF-ist taotlemise tingimused muutunud paindlikumaks ning Eesti on valmis kaaluma fondi vahendite taotlemist uute koondamisjuhtumite puhul, mis kvalifitseeruvad EGF-st toetuse saamiseks."

Seotud lood:

"Rõhutame, et EGF-ist toetuse taotlemiseks kehtisid 2014. aastani kriteeriumid, millele ei vastanud ka viimaste aastate suurim koondamisjuhtum ehk Kreenholmi vabriku sulgemine. Käesolevast aastast on küll määrusesse lisatud säte, mis lihtsustab väikese tööturu nagu Eesti puhul kriteeriumidele vastamist, kuid siiani ei ole Eestis olnud sellist koondamisjuhtumit, mis vastaks EGF tingimustele," lisas Gerberson.

Gerbersoni sõnul on tänavu Eestis toimunud kaks suuremat koondamist – PKC-i ja Fazeri tehastes.

"Kui PKC puhul oli küll koondamine seotud ülemaailmastumisega, siis suurele osale koondatutele pakuti tööd Keila vabrikus. Samuti on PKC töötukassat teavitanud, et koondamised lükkuvad edasi ning hetkel ei ole veel teada lõplik koondatavate arv. Koostöös töötukassaga jälgime olukorda, et vajadusel EGF-ist vahendeid taotleda. Fazeri tootmine suletakse Eestis ja liinid viiakse üle Lätti ja Leetu 2015. aasta mais ning kokku koondatakse 95 inimest. Kuna koondamised ei ole seotud ülemaailmastumisega ja tootmist ei viida kolmandatesse riikidesse, ei kvalifitseeru Fazeri koondamisjuhtum EGF kriteeriumidele," selgitas sotsiaalministeeriumi asekantsler.