Sotsiaalkindlustusamet esitas algul hilinemiste kohta väärinfot

 (29)
Abivajajatel on probleeme ka vajaliku invatehnika saamisel.
Abivajajatel on probleeme ka vajaliku invatehnika saamisel.Foto: Vallo Kruuser

Eelmise nädala lõpus tekkis Eesti Päevalehel sotsiaalkindlustusameti avalike ütluste põhjal kahtlus, kas meile esitatud statistika vastab tõele. Selgub, et kahtlustel oli alust.

Töövõimereform on peale töövõime hindamise muutnud ka puude määramise korda. Seegi on pannud inimesi raskesse olukorda. Puuet tuleb elu jooksul üha uuesti määrata, selleta – või kui selle määramisse tekivad lüngad – jääb inimene talle eluks vajalike teenusteta. Need on näiteks õigus abilisele, invatranspordile, viipekeeletõlgile, abivahendite ostmise soodustusele jms. Samuti jääb inimesel siis saamata ka puudetoetus, mis on näiteks vanaduspensionäridele oluline lisasissetulek.

Aprilli alguses pöördus Eesti Päevaleht sotsiaalkindlustusameti poole küsimusega, kui paljude puude määramise otsuste tegemine on sel aastal tähtaja ületanud. Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht Kaili Uusmaa kirjutas vastuseks: "Selle aasta jaanuarist aprillini on ligi 270 inimese taotluse menetlemise aeg olnud pikem kui 45 tööpäeva." Tööealiste inimeste puuet määratakse pärast seda, kui töötukassas on nende töövõime hinnatud, ja nendeks kaheks menetluseks kokku on seaduse järgi lubatud 45 tööpäeva.

Eelmise nädala lõpus tekkis meil sotsiaalkindlustusameti avalike ütluste põhjal kahtlus, kas meile esitatud statistika vastab tõele. Tegime järelkontrolli. Küsisime, kas meile esitati ikka aasta senine kokkuvõte. Uusmaa väitis, et siiski ainult ühe päeva ehk 5. aprilli seisuga oli menetluses 270 taotlust, mis olid selle päeva seisuga aja ületanud. Tegu polnud seisuga jaanuarist aprillini, nagu ta oli varem meile vastanud.

Seepeale palusime ametil meile anda küsitud andmed ehk hilinemised aasta algusest kuude kaupa. Uusmaa selgituse järgi ei olnud seda võimalik teha, sest nad ei kogu sellist infot ja seda polegi võimalik andmebaasist välja võtta. Uusmaa sõnutsi võtaks selle statistika kogumine liiga palju aega, ja ta leidis, et info ei oleks ka avalikkuse jaoks oluline. Eelmise nädala lõpus alustatud läbirääkimised viisid lõpuks tulemuseni ja sotsiaalkindlustusamet võttis andmebaasist välja statistika, mille järgi ainuüksi veebruaris hilines 870 otsust, märtsis 602 otsust ja aprillis viimase seisuga 91 otsust. Nende seas on hilinenud 71 lapse otsused. Jaanuari andmeid amet ei andnud, väites, et uuele süsteemile ülemineku tõttu pole neid võimalik välja võtta. Seega esitas sotsiaalkindlustusamet algul avalikkusele valeinfot.