Soovahetaja võib saada uue koolitunnistuse

 (29)
Dumbledore
Scanpix

Haridus- ja teadusministeerium on valmis saanud seadusemuudatuse eelnõu, mis annab koolilõpetamise järel sugu vahetanud inimestele võimaluse saada endale uusi haridust tõendavaid algdokumente ja hinnetelehti.

Seadusemuudatuse on tinginud asjaolu, et soovahetamise tulemusel ei eksisteeri enam koolilõpetaja tunnistusele kantud nime ja isikukoodiga inimest. Selle tagajärjel ei ole näiteks soovahetajaist tööotsijail olnud võimalust esitada tööandjale korrektseid haridust tõendavaid dokumente, kirjutasid ERR uudised.

2007. aastal tuligi ilmsiks üks ja 2008. aastal kaks juhtumit, kus soovahetuse toimingud läbinud inimesed soovisid saada oma uuele identiteedile vastavaid haridust tõendavaid dokumente, kuid põrkusid regulatsioonile, mis võimaldab väljastada vaid dokumentide koopiaid ja dublikaate nende jaoks vanade andmetega.

Seaduse jõustumisel saavad soovahetajad pöörduda õppeasutusse taotluse ja perekonnaseisuakti koopiaga ning saada endale uue diplomi, akadeemilise õiendi, riigieksamitunnistuse või muu haridust tõendava dokumendi.