Sonda vallavanem lekkinud vaguni ohtlikkusest: korduda oleks võinud aasta 1944, mil plahvatus pool Sondat ära pühkis

 (46)

Sonda vallavanema Andrea Eiche sõnul põhjustas eile süttimisohtlikku ainet lekkinud rong äärmiselt ohtliku olukorra ja politsei jäi ohutsooni kehtestamisega hiljaks, mistõttu alevikus katastroofi tekkimiseks piisanud sellest, kui keegi oleks raudteeülesõidule lekkinud vedelikku suitsukoni pillanud.

Kui Tapa vallavanemani info raudteejaamas kemikaali lekkinud kaubarongist ei jõudnud, siis Sonda vallavanemale Andrea Eichele andis ohuolukorrast operatiivselt teada raudteejaama töötaja, misjärel vallavanem häirekeskusesse helistas, et rohkem infot saada. Eiche läks sündmuskohale ja tegeles aktiivselt inimeste evakueerimisega. Esimesena evakueeris ta lapsi – nimelt asub raudteejaamast umbes saja meetri kaugusel lasteaed, kus oli eile kümmekond last.

„Palusin ise ka inimestel ära minna majapidamistest tuttavate juurde või kui seda võimalust pole, siis rahvamajja,” rääkis Eiche. Tema teada aga keegi rahvamajja minemise võimalust ei kasutanud, seda enam, et rahvamaja asus ka peagu ohutsoonis, nii et pigem soovitas Eiche siiski minna tuttavate juurde. Kokku evakueeris Eiche nii 3–4 majapidamisest umbes kümme inimest. Koos lasteaialastega evakueeriti seega umbes 20 inimest. Evakueeritute hulgas oli ka lasteaiakasvataja ja kaupluse pidaja: ka kaupluse palus Eiche kinni panna, et inimesed sinna ei koguneks.

Eiche suundus edasi maja suunas, kus elab palju eakaid inimesi, kuid siis selgus juba, et suurem oht on möödas, kuna päästjad katsid lekkinud aine vahuga ja süttimisohtu enam polnud. Päästeameti tegutsemine oli vallavanema sõnul väga efektiivne. „Müts maha – väga hästi ja kiiresti tehti,” kiitis Eiche. Paari tunni möödudes tulid evakueeritud inimesed ise koju tagasi. Vallavanem märkis, et päästeamet tegi ohuala piirid kitsamaks ja kuna inimesed jälgisid toimuvat suure huviga, siis olid nad olukorraga kursis ja oskasid koju naasta.

Politsei jäi veidi hiljaks

Seotud lood:

„Kui vilkureid palju on, siis pigem on inimesed ninapidi väljas, mitte ei istu kuskil peidus,” kommenteeris Eiche. Ta nentis aga, et see tekitas ka lisaohu, sest politsei jäi tema hinnangul natuke hiljaks. „Politsei pani kõik teeotsad kinni, ei lasknud autodel ega inimestel liikuda, aga tegelikult ühes jalakäijate ülekäigukohas oli suur kamp – kui seal mõni oleks tahtnud suitsu tõmmata või koni maha visata, siis oleks tuli jooksnud vaguniteni ja Sondas oleks tõenäoliselt kordunud aasta 1944, kus lõhkeaine-ešelon õhku lendas ja pool Sondat ära pühkis,” sõnas Eiche.

Ta rõhutas, et umbes 500 elanikuga Sondas oleks võinud niisiis eile juhtuda suur katastroof, sest kergesti süttivaid aineid oli kaubarongil 34 vagunist umbes 30 ja lisaks mõned söevagunid. „Olukorra tõsidust arvestades peaks ütlema, et 400 meetrit, mille päästeamet ohutsooniks pani, ongi tegelikult kogu Sonda alevik,” nentis Eiche.

Vallavanem märkis, et eilne sündmus oli väga õpetlik, sest kuigi kriisikomisjonis on ohuolukordi arutatud, siis kogu Sonda tühjaks vedamiseks valmisolekut ei ole. Valmis tuleb aga olla, sest läbi Sonda veetakse väga sageli ka ammoniaagivaguneid, mis alevikus tihti ka seisavad. „Kui ammoniaagivaguniga midagi juhtub, siis on olukord väga hull,” rõhutas Eiche. Nüüd kaalutakse ilmselt ohutsoonist välja jääva vana lasteaia korrastamist nii palju, et sinna saaks hädaolukorras inimesi paigutada.

Maha voolas ligi 60 tonni ohtlikku ainet

Sarnaseid juhtumeid pole Sondas varem ette tulnud, mistõttu oli kõigil, kellele vallavanem eile helistas, raskusi uskumisega, et tegu pole õppusega. „Nad ei tahtnud tajuda, et võibki selline oht olla. Ma ei tajunud ka ise olukorra tõsidust päris tükk aega, kuni lõpuks vaguni ligi läksin ja soojuskaameraga vagunit vaatasime – kogu tsistern oli tühi, see tähendab seda, et Sondasse jooksis peaaegu 60 tonni ohtlikku ainet maha.”

Maha valgunud aine hirmuäratavalt suure koguse tõttu on oht, et see võib reostada pinnasevett. „Kaardistame ruttu ära raudtee ääres asuvad majapidamised, kellel on salvkaevud, sest raudtee on ehitatud killustikupadja peale ja see maapind jääs ei ole, sealt jookseb see kõik väga kergelt läbi,” rõhutas Eiche. Sondas hakatakse vallavanema kinnitusel vajadusel võtma veeproove ka pumbajaamast ja ilmselt võetakse raudteejaamas üles sealne kemikaalist reostunud pinnas.

Ebameeldivat lõhna on Sondas vallavanema sõnul tunda siiani ja vedelikku on kohati näha ka raudteel poldiaukudes, mis tähendab, et see vedelik väga kiiresti ei aurustu. Haisu tõttu ütlesid eile ka evakueeritud lasteaialapsed, et neil on paha. Hiljem lasteaeda lukustama suundunud kasvataja ütles samuti, et kuigi tal oli lõhna takistamiseks ninal kaks salli, hakkas tal väga-väga halb. „Väga karm olukord oli eile,” nentis Eiche ja lisas, et õnneks puhus tuul haisu alevikust eemale.

Ohtliku aine lekkimist märgati juba Kiviõlis

„Püüame oma inimesi hoiatada, et selline oht on veel olemas. Ma loodan, et kellelgi hingamise ega veega probleeme ei teki,” sõnas Eiche. Sondas tema sõnul õnneks enam hais väga tugev ei ole, nii et hingamisteedele lootuste järgi ohtu ei ole. Suurem oht on kaevudega, mille vesi tõepoolest reostuda võib.

Eiche rääkis ka, et ohtliku aine lekkimist märgati juba Kiviõli jaamas, kust raudteetöötajad sellest dispetšerile teada andsid. Tänu sellele õnnestus rong Sondas peatada, kus vagun juba väga tugevalt lekkis. Sondast liikus rong hiljem edasi, kuni Kadrinas taas rongi lekkimist märgati ja kaubarong Tapal seisma jäi. Eiche nentis, et Muugale teel olnud rongi kõik vagunid oleks tulnud tegelikult juba Sondas üle kontrollida, mitte lasta rongil Tapa poole edasi sõita.

Rongijuhid ei tahtnud Sonda vallavanema sõnul vedurist väljagi tulla ega rääkinud midagi.

Kaardil on punase joonega märgitud raudteelõigud, kus kaubarong teadaolevalt sõidu ajal solventi lekkis.

Eesti Raudtee pressiesindaja Liina Halliku sõnul on kokku kutsutud komisjon, kes tegeleb Muugale teel olnud rongi kõigi 34 vaguni põhjaliku kontrolliga. Komisjoni kuuluvad kauba vedaja (EVR Cargo), kes vagunite eest vastutab, kauba omaniku ja Eesti Raudtee esindajad. „Rongil lubatakse edasi sõita, kui on veendutud kõigi vagunite tehnilise seisundi ohutuses,” lisas Hallik.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ütles Delfile, et inspektsioon käis Sondas ja Tapal kohal nii eile kui ka täna ja et kõige kiirem on lekkinud aine koristamisega. Sellega tegeleb Eesti Raudtee. Pärastlõunal teatas inspektsioon, et kemikaalireostuse asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, seda karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumist ettevaatamatusest.

Välja selgitatakse täpsemalt ka see, kui palju kemikaali õigupoolest lekkis ja mis ainega tegu on. Kauba saatedokumentide järgi on tegu ohtlike kemikaalide hulka klassifitseeruvate ainete seguga. Reostusega kaasneb oht veekeskkonnale, eelkõige põhjaveele. Kuna vesi liigub aga pinnases suhteliselt aeglaselt, siis loodetakse ohtu ennetada.

Häirekeskus sai eile kell 16.21 teate, et Venemaalt Eestisse tulnud kaubarongi tsisternid hakkasid Ida-Virumaal Sondas lekkima. Sonda vallavanema sõnul märgati kerget leket tegelikult juba Kiviõlis, kuid Sondas jäi rong seisma ja seal oli leke juba väga suur. Lekkis mürgine ja tuleohtlik vedelik.

Päästjad määrasid ohuala raadiusega 400 meetrit. Vallavanem evakueeris raudtee lähedusest paarkümment kohalikku elanikku, seal hulgas kümme last, kes olid raudteejaama lähedal asuvas lasteaias. Alguses määratud ohuala hõlmas samas tegelikult sisuliselt kogu alevikku.

Päästjad keerasid lekkima hakanud klapi kinni ja reostus kaeti kella 17.20ks vahuga. Rongiliiklus taastus kella 18.30 ajal. Lekkinud rongki hakkas liikuma, kuid Kadrina lähedal hakkas lekkima rongi teine tsistern. Rong saadi seisma aga alles Tapa raudteejaamas.

Uue lekke kohta tuli häirekeskusele teade kell 20.23. Teatati, et kogu linn haiseb. Tapal lekkis sama aine, mis Sondas, ja mõlemal juhul lasi läbi mahuti all olev klapp. Tapal kaeti reostus kella 21.52ks vahuga. Päästeameti andmetel Tapal inimesi ei evakueeritud. Kuna tegu oli lühikese aja jooksul kahe järjestikuse lekkega, siis ei lubatud rongil enam Tapalt edasi sõita.

Tapa vallavanem Alari Kirt ütles Delfile, et kohalikku omavalitsust pole siiani lekkest ega selle asjaoludest teavitatud. „Meil pole ka veel informatsiooni mingitest abinõudest elanike kaitseks ega isegi, kas see leke kujutas elanikele mingitki ohtu,” sõnas Kirt.

Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo juht Aivar Lainjärv kinnitas eile, et tegemist on ebameeldiva lõhnaga, mille kontsentratsioon ei ole tervisele ohtlik.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse hinnangul ohtu inimeste tervisele hetkel ei ole, kuid kui kellelgi on kaebusi või kahtlusi võimaliku mürgistusohu osas, võib konsulteerimiseks helistada mürgistusinfoliinile 16662.