Sonda ja Tapa kemikaalilekke tagajärjed annavad siiani tunda

 (13)
Sonda ja Tapa kemikaalilekke tagajärjed annavad siiani tunda
Foto: päästeamet / Twitter

Keskkonnainspektsioon teatab, et nädala hakul Sonda ning Tapa kandis solvendilekke tõttu põhjustatud kemikaalireostus ümbruskonna elanike tervisele otsest ohtu ei kujuta, kuid tasub olla tähelepanelik piirkonna puurkaevude ning veekogude suhtes.

Esmaspäeva õhtul lekkis Sonda raudteejaama lähedal tsisternvagunist tugevalt lõhnavat lahustit, mistõttu päästjad evakueerisid läheduses olnud inimesed. Hiljem teatati reostusest Tapal.

Reostusega kaasneb oht veekeskkonnale, eelkõige põhjaveele. Kuna praegusel juhul on tegemist vedelikuga, mis väga kergesti veega ei segune ja maapind on veel osaliselt külmunud, ei pruugi reostus väga kiiresti põhjavette jõuda. Ennekõike loodetakse aga ohtu ennetada.

Keskkonnainspektsioon koos keskkonnaameti ja terviseametiga kaardistab peamise reostuskoha, Sonda jaama ümbrusesse jäävaid kaevusid, mille veekvaliteeti on vaja seirata. Sel eesmärgil vahetatakse infot ka kohaliku omavalitsusega. Kõigepealt keskendutakse madalatele salvkaevudele.

Kui keegi elanikest tunneb kaevuveel lahustile iseloomulikku lõhna või märkab visuaalselt erinevusi, siis tuleks sellest teatada keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Reostunud vett ei tohi kasutada joomiseks ega söögitegemiseks.

Kui kellelgi on kaebusi või kahtlusi võimaliku mürgistusohu osas, võib konsulteerimiseks helistada mürgistusinfoliinile 16 662.

Seotud lood:

Ained võivad õhus püsida mõne päeva

Samuti tuleks jälgida looduslikke veekogusid ja reostuskahtluse korral hoida lemmikloomad neist eemal. Lõhna suhtes tundlikumad inimesed võiksid vältida reostuskoha läheduses viibimist. Lekke tagajärjel lendunud ained võivad õhus püsida mõne päeva.

Kauba saatedokumentide järgi oli tegu ohtlike kemikaalide hulka klassifitseeruvate ainete seguga. Keskkonnainspektsiooni tellimusel võttis keskkonnauuringute keskuse (KUK) labor reostuskohtadest ja tsisternidest proovid ning need on praegu analüüsimisel.

Eile tegi komisjon kindlaks, et kahest tsisternvagunist lekkis ühtekokku 51,9 tonni kemikaali, sellest suurem osa Sonda ümbruses. Kuna tegemist on kiiresti aurustuva kemikaaliga, siis ei ole võimalik lekke alguskohta ja maapinda imbunud kemikaalikogust väga üheselt määratleda.

Keskkonnainspektsioon alustas 28. märtsil reostuse asjaolude selgitamiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumist ettevaatamatusest.

Tekkinud reostuse koristamist korraldab Eesti Raudtee.