Sõidueksamiturism: harjumaalased käivad üle Eesti eksameid sooritamas

 (131)
RIIKLIK SÕIDUEKSAM ARKIS
Foto on illustreeriv.Foto: Arno Mikkor

Paljud väiksemad maanteeameti bürood on populaarsed teistest maakondadest pärit inimeste seas, kes loodavad lihtsamalt või kiiremini juhtimisõigust saada.

Väljaspool Harjumaad asuvates maanteeameti büroodes on Harjumaalt pärit B-kategooria sõidueksami sooritajate arv kõikjal, olenemata maakonna kaugusest, vähemalt teisel kohal.

Läänemaal asuvas Haapsalu büroos on aga rohkem kui pooled (54,04 protsenti) sõidueksami sooritajatest pärit Harjumaalt ja vaid 32,31 protsenti Haapsalust. Sarnane olukord valitseb ka Järvamaal asuvas Paide büroos, kus 59,22 protsendi sõidueksami sooritajate elukoht on registreeritud Harjumaal ja vaid 25,89 protsenti eksaminandidest on kohalikud. See teeb Paidest kõige väiksema kohalike osakaaluga loataotlejatega büroo.

Märkimisväärset populaarsust omab harjumaalaste seas ka Lääne-Viru maakonnas paiknev Rakvere büroo, kus kohalikke eksamisooritajaid on 46,49 protsenti ja Harjumaalt pärit inimesi 40,65 protsenti.

Lisaks harjumaalaste sõidueksamiturismile kasutavad ka teistest maakondadest pärit juhtimisõiguse taotlejad oma õigust sooritada eksamit kõikides maanteeameti teenindusbüroodes, olenemata oma elukohast või koolitaja asukohast.

Näiteks on Haapsalu teenindusbüroo harjumaalaste ja kohalike kõrval populaarne ka Pärnu maakonnast pärit juhtimisõiguse taotlejate seas.

Vaadates Eesti üldpilti, on kõige vähem mujalt tulnud eksamisooritajaid hoopis Saue büroos, kuhu tuleb üle Eesti kohale 0,8 protsenti ning kohalikud taotlejad moodustavad 99.2 protsenti. Teisel kohal on Narva, kus ida-virumaalasi on 89,9 protsenti ning 10,1 tuleb kaugemalt.

Seotud lood:

Maanteeamet: loodetakse lihtsamalt või kiiremini juhtimisõigust saada

Maanteeameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe sõnul tuleks selleks, et täpselt olukorda kommenteerida, küsitleda kõiki eksamineeritavaid.

"Siiski üldistavalt saab väita, et põhjused jagunevad kaheks: pooled loodavad väiksemas linnas lihtsamalt juhtimisõigust saada ja pooled üritavad leida lühemat sõidueksami ooteaega," lisas Kasemäe.