Sitsi süstlavahetuspunkt jääb praegu avatuks: kohus korteriühistu taotlust ei rahuldanud

 (23)
Sitsi süstlavahetuspunkt jääb praegu avatuks: kohus korteriühistu taotlust ei rahuldanud
Foto: Priit Simson

Harju maakohus ei rahuldanud Sitsi 28/30 korteriühistu esialgset õiguskaitse taotlust, millega oleks kohtuotsuseni peatatud majas avatud süstlavahetuspunkti töö.

"Kohus on seisukohal, et kohus ei saa kohaldada esialgse õiguskaitse abinõusid põhjendusega, et narkomaanide ohtlikkus ja ettearvamatus on üldteada asjaolu. Kohtu hinnangul ei ole narkomaanide ohtlikkus ja ettearvamatus TsMS § 231 lg 1 mõistes asjaolu, mille kohus saaks lugeda üldtuntuks," seisab määruses.

"Pigem saab üldtuntud asjaoluks lugeda selle, et üldsus peab narkomaane ohtlikeks ja ettearvamatuteks. Avaldaja ei ole oma väiteid narkomaanide ohtlikkuse ja ettearvamatuse kohta põhistanud, s.h ei ole avaldaja osundanud menetlusvälistele allikatele, millest oleks võimalik saada usaldusväärset informatsiooni narkomaanide võimaliku ohtlikkuse ja ettearvamatu käitumise kohta. Kuivõrd avaldaja väide narkomaanide ohtlikkuse ja ettearvamatuse kohta ei ole asjaoludega põhistatud, ei saa kohus hinnata, kas konkreetsel juhul esineb oht, et korteriomanike õigused saavad kahjustatud. Samuti ei saa kohus hinnata ohu suurust ning kaaluda avaldaja ja puudutatud isiku õigusi."

Kohus selgitab ka, et avaldajal on võimalik esitada uus taotlus esialgse õiguskaitse abinõude kohaldamiseks. "Seejuures on avaldajal võimalik põhistada esialgse õiguskaitse kohaldamise alust asjaoludega, mis on ilmnenud nõustamiskeskuse ja/või süstlavahetuspunkti tegevusega seonduvalt."

Süstlavahetuspunkt avati 20. septembril.