Sisseränne Venemaalt on oluliselt suurem kui väljaränne itta

 (86)
Sisseränne Venemaalt on oluliselt suurem kui väljaränne itta
Foto: Andres Putting

Venemaalt kolis eelmisel aastal Eestisse statistikaameti andmetel 622 inimest, Eestist Venemaale kolis vaid 247 inimest.

Trend, mille kohaselt Venemaalt kolib Eestisse 2-3 korda enam inimesi kui Eestist Venemaale, on kestnud juba mitu aastat. Viimati oli sisseränne Venemaalt väljarändest väiksem aastal 2004.

Ka Ukrainast kolib Eestisse rohkem inimesi kui Eestist Ukrainasse, ehk eelmisel aastal vastavalt 112 ja 73 inimest. Ukrainaga on Eesti migratsioonisaldo olnud positiivne juba aastaid.

Alates aastast 2007 on ka Valgevenest kolinud Eestisse iga aasta rohkem inimesi kui Eestist Valgevenesse.

Ka Lätist kolib pidevalt Eestisse rohkem inimesi kui Eestist Lätisse, eelmisel aastal vastavalt 82 ja 17 inimest. Sama lugu on ka Leeduga.