Siseminister Pevkur: riik toetab Saaremaa ühinevaid valdu rohkem kui poole miljoni euroga

 (17)
Hanno Pevkur
Hanno PevkurFoto: Tanel Meos

Siseminister Hanno Pevkur kohtus eile Saaremaal Kaarma, Kärla ja Lümanda valla juhtidega, et arutada riigipoolseid abivõimalusi loodavale Saaremaa vallale. Vallavanemad tutvustasid vabatahtlikult ühinemise kulgu ning ühiselt püüti leida lahendusi kohaliku elu arengu seisukohalt aktuaalsetele küsimustele.

„Kaarma, Kärla ja Lümanda valdade ühinemine on hea näide vabatahtlikust liitumisest ja loodetavasti annab sellele otsusele eelnenud laiapõhjaline arutelu Saaremaa omavalitsuste seas ka teistele innustust ühinemiseks,“ märkis siseminister Hanno Pevkur. „Saaremaa valla moodustumisel eraldab valitsus ühinemistoetuseks uuele ühisvallale umbes 535 000 eurot, mis aitab parandada valla toimimist ja teenuste kättesaadavust kohalikele elanikele," täiendas minister.

Saare maakonnas liituvad Kaarma (4706 elanikku), Kärla (1652 elanikku) ja Lümanda vald (860 elanikku), mille tulemusena moodustub enam kui 7200 elanikuga Saaremaa vald. Uues vallas on kokku 114 küla, neli alevikku, kolm kooli ja kolm lasteaeda. Ühinemise tulemusena paraneb vallas avalike teenuste kvaliteet ja liitumine aitab ka ressursse kokku hoida, võimaldades vältida dubleerivaid kulutusi ja saata samade vahendite eest korda rohkem. "Lisaks ühinemistoetusele toetab siseministeerium ühinevaid valdasid juriidilise nõustamisega ühinemislepingu koostamisel ning võimalusel pakub tuge mitmete muude kohaliku elu arendamise seisukohast oluliste küsimuste lahendamisel. Nii olid Saaremaa ühisvalla jaoks olulisteks küsimusteks vallakeskuse hoone soetamine ning valdu ühendavatesse teedesse investeerimine," ütles Pevkur pärast kohtumist.

Seotud lood:

Kaarma, Kärla ja Lümanda volikogud võtsid vastu otsuse valdade ühinemiseks ning kinnitasid ühinemislepingu koos lisadega 11. juunil. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise otsuse peab edastama maavanemale 10 päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist, sama pikk aeg on maavalitsusel dokumentatsiooni ministeeriumile esitamiseks. Peale Vabariigi Valitsuse määruse jõustumist kuulutab maavanem välja uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu erakorralised valimised, mis on planeeritud selle aasta novembrisse.

Viimased ühinemised toimusid 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste ajal, mil ühinemise tulemusena moodustus 18 valla ja linna baasil seitse uut valda: Audru, Hiiu, Kose, Lääne-Nigula, Lüganuse, Põlva, Viljandi ning kolmest senisest linnast – Kärdla, Põlva ja Püssi linnast – sai asustusüksusena vallasisene linn.

Pärast 2013. aasta 20. oktoobril toimunud kohaliku omavalitsuse volikogude valimistulemuste väljakuulutamist jäi Eesti haldusterritoriaalsele kaardile 215 kohaliku omavalitsuse üksust, neist 30 linna ja 185 valda. Saaremaal on see läbi aegade teine ühinemine, 1999. aastal moodustati Kaarma valla ja Kuressaare valla baasil Kaarma vald.