Siseminister Mart Helme kutsub noorte kanepitarvitajate tõttu kokku olemasoleva uimastiennetuse valitsuskomisjoni

 (236)
Mart Helme
Mart HelmeFoto: Tiit Blaat

Siseminister Mart Helme kutsub sügisel kokku uimastiennetuse valitsuskomisjoni, et vaadata üle lähiaastate tegevused ja arenguvajadused uimastite kättesaadavuse vähendamiseks ja seda eelkõige noorte seas.

Valitsuskomisjon ja selle juures tegutseva sotsiaal-, rahvatervise-, korrakaitse- ja kriminaalvaldkonna ekspertidest koosnev töörühm käsitleb uimastitevastast võitlust rahvatervise osana. Komisjon moodustati juba 2012. aasta aprillis.

„See tähendab, et kui politsei ülesandeks on kogukonnas avalikku korda hoida ja teha järelevalvet näiteks narkojoobes juhtide tabamiseks, siis samas pakutakse uimastitarvitajatele neid abistavaid nõustamis- ja raviteenused,“ rääkis Helme. Tema sõnul on oluline just see, et politsei suunab neid teenuseid saama õigusrikkujad, kellel on uimastitega probleeme. „Seda tüüpi koostöö vähendab samaaegselt korduvkuritegevust ja uimastisõltuvusi ning vajab laiemat kasutuselevõttu.“

Järjest rohkem pannakse rõhku ennetustööle. Viimaste aastate jooksul on organiseeritud nii noorsootöötajate, noorsoopolitseinike, õpetajate kui ka lapsevanemate koolitamiseks mitmeid uusi võimalusi. Noortega kokkupuutuvad politseiametnikud on nüüdseks kõik läbinud täiendava ennetusalase väljaõppe, mis aitab neil olla paremini toeks oma kogukonnas ennetustegevuste kavandamisel. „Nende tegevuste mõju on tänaseks ka hinnatud ja tulemused näitavad selget vajadust nendega jätkata.“ ütles Helme.

„Üheks eesmärgiks on jõuda olukorda, kus Eesti ei ole enam maailmas tuntud uimastisurmade kõrge arvu, vaid selle poolest, et oleme näiteks igasse kooli ja kogukonda viinud tõenduspõhised ennetusprogrammid,“ lisas siseminister.

Tervise arengu instituudi eestvedamisel mais valminud kooliõpilaste tervisekäitumise uuring leidis, et Eesti koolinoorte seas on näiteks kanepi proovimine vähenenud. Viimase uuringu järgi on kuni 15-aastastest noortest kanepit proovinud 17 protsenti vastanutest. Vaid neli aastat tagasi oli see näitaja 24 protsenti.

Kanepitarbimise vähenemine on väga positiivne ilming, kuid olukord, kus kanepiga seotud tooteid on võimalik lihtsalt soetada, võib saavutatud positiivse trendi ära rikkuda, edastas siseministeerium. „Noored, kelle nimel pingutame ja kes on kõige haavatavam grupp, satuvad kergesti kättesaadavast ja n-ö süütuna näivast kanepist ning sellelaadsetest toodetest kõige lihtsamini sõltuvusse. Et seda vältida, on vajalik välja töötada tegevusplaan. Selle eesmärgi nimel kutsun sügisel kokku uimastiennetuse valitsuskomisjoni, kus me vaatame üle ekspertide ettepanekud ning otsustame, kuidas täpsemalt edasi minna,“ ütleb siseminister Mart Helme.

Uuringud ja eksperdid kinnitavad, et kanepi tarbimine jätab organismi jäädava jälje ning eriti rängalt võib see mõjuda noortele inimestele, pärssides näiteks nende aju oluliste funktsioonide arengut.

2012. aastal loodud uimastiennetuse valitsuskomisjoni kuuluvad sise-, sotsiaal-, justiits- ning haridus- ja teadusminister, erinevate noorte ja haridusega tegelevate erialaliitude esindajad, kohalike omavalitsuste esindajad ja uimastiennetusega seotud riigiametite juhid. Riigiasutustest kuuluvad valitsuskomisjoni tervise arengu instituudi, politsei- ja piirivalveameti, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, ravimiameti, sotsiaalkindlustusameti ning sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad. Uimastiennetuse valitsuskomisjoni arutelu fookuses ei ole meditsiinilisel eesmärgil kasutatav kanep, sest sel eesmärgil kanepi kasutamine on juba varasemalt reguleeritud.