Siseminister Andres Anvelt: lugege internetikommentaare, sealt võib leida mõjutustegevuse jälgi

 (364)
Eesti Vabariigi idapiiri väljaehitamise projekti auditi tutvustamine
Andres AnveltFoto: Madis Veltman

Siseminister Andres Anvelt on seisukohal, et kuigi Vene mõjutustegevus on aktuaalne probleem, on seda ühiskonnas üle dramatiseeritud.

Kuidas te hindate Mikk Marrani väljaütlemiste sisu? Kas ja kui tõsiseks probleemiks on teie hinnangul Eestile Vene mõjuagendid?

Ma lugesin selle artikli läbi, kus räägitakse, et Vene mõjutustegevus on suur ja lai. Kindlasti on inimesi, kes võivad mõjutustegevusega tegeleda. Ma ei räägiks sellest siiski nii dramaatiliselt, sest sellest on räägitud juba aastaid, kindlasti välisluureamet teinud oma järeldused ning Mikk Marran teab, mida ta räägib.

Kas ja kuidas peaks Eesti riik mõjuagentidega üldse võitlema?

Siseministrina tean kindlasti natukene rohkem, kui ma rääkida saan, aga kindlasti on siin oma võtted. Tehniliselt on kahte liiki võitlusviise. Üks on kindlasti see, et avalikult juhtida sellele tähelepanu ning mõjutada neid inimesi, kes võib-olla pole ise aru saanud, et neid ära kasutatakse.

Kõik see, mis puudutab luuremaailma, pole nii mustvalge. Inimesi kasutatakse ära nii, et nad ei pruugigi aru saada, et nad on mõjutatud. Kui me räägime kõiksugustest infokirjutistest, näiteks kapo aastaraamat, siis see ongi see, millega me üritame nendeni jõuda.

Seotud lood:

Teine, mille eesmärk mõjuagentideni jõuda, on natukene personaalsem lähenemine.

Siseministeerium teostab nende ametkondade üle järelevalvet, kes tegelevad mõjuagentidega, meie saame ülevaateid, räägime nendest erinevatest komisjonides, aga riigijuht ei saa nendest asjadest mingi tasemeni rääkida, seetõttu meil ongi aastaraamatud ja muud avalikkuse jaoks mõeldud dokumendid.

Kas mõjutustegevus mõjutab vaid teatud gruppe või kuidas jõuab mõjutustegevuse sisu laiemate inimhulkadeni?

See on infosõda, selles pole midagi uut. Eesti on siin väike riik suurriikide vahel, Eestil on oluline roll mängida NATO ja EL-i vahel. Seejuures need protessid on väga laiad, need mõjutavad paljusid inimgruppe.

Vahetevahel tasub sisse vaadata internetikommentaaridesse, need annavad ülevaate, kas mingi samm on õige või vale. Ma ise vaatan neid vähe, aga aina rohkem kaheldakse seal selles, kas me oleme valinud õige tee. See ei tähenda seda, et mõjuagent on andnud kuskile allkirja, et tema on nüüd mõjuagent, aga ta võib seal (kommentaarides- toim) tegeleda pseudonüümi "vares" all ja edastab seda informatsiooni, millesse ta ise usub, seda ka ilma rahalise motivatsioonita. Ta teeb seda oma sisemise veendumise põhjal, mida suunatakse materjalidega.

Aeg-ajalt peab õigusteenistus kinni inimesi, kes konkreetselt tegelevad riigivastase tegevusega, aga need on teist sorti inimesed. Piir on õhkõrn selles maailmas, see pole niimoodi selgelt määratletav, et siit nüüd algab mõjuagent. Rohkem on oluline, et inimesed hakkaksid mõtlema, et kas nad teevad õiget asja, kas nad mõtlevad õigesti. See on osa infosõjast, mitte küll väga agresiivsest infosõjast, aga siiski.

Kirjeldasite korduvalt seda, et inimene ei pruugi arugi saada, et ta on üleüldse mõjutatud, kas te oskate kirjeldada seda inimest, kes võib langeda mõjutustegevuse ohvriks?

Inimene on maailmavaateliselt kahtlev, mõtleb, kas valitud tee on ikka õige. Sellist inimest mõjutada on lihtne. Sellel inimesel peab olema avalikuses mingi koht, teda kuulatakse, tema arvamust paljundatakse ja jagatakse.

Informatsiooni jagamises talle näidatakse, et teda usaldatakse, tema kahtlusi korra osas süvendatakse. See on see mõjuagent. Inimest võidakse ette valmistada aastaid, esialgu väga pehmelt, näiteks hakatakse rääkima ajaloolistest veendumustest.

Kui palju selliseid agente olla võiks?

Oi, seda küll ei saa öelda. See on ainult spekulatsioon ning väga täpselt on seda keeruline öelda, samahästi võiks analüüsida, palju on meres kalu.