Siseminister algatas seoses kiirusemõõtmise skandaaliga teenistusliku järelevalve

 (19)
politsei
Foto: Andres Putting

Siseminister Ken-Marti Vaher algatas täna teenistusliku järelevalve Ida prefektuuris toime pandud rikkumiste ning juhtkonna käitumise uurimiseks.

Siseministeerium teatas täna, et möödunud aasta sügisel Ida prefektuuris toime pandud rikkumised ning juhtkonna käitumise seaduslikkus ning otstarbekus otsuste tegemisel ning ellu viimisel vajavad siseministri hinnangul täiendavat uurimist.

„Politsei- ja piirivalveameti juhtkond peab tegema juhtunust väga tõsised järeldused. Olen otsustanud algatada teenistusliku järelevalve, et selgitada välja, kes ja miks ei astunud selgeid samme koheselt pärast rikkumiste avastamist, vaid seda tehti alles nüüd ning kuidas teostati politseis juhtimispädevusi ja toimis infoliikumine, sisekontroll ja järelevalve nimetatud juhtumiga seonduvalt,“ selgitas siseminister Ken-Marti Vaher teates.

Siseminister rõhutas kolmapäeval toimunud kohtumisel politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitjale, korrakaitsepolitseiosakonna juhile ning Ida prefektile vajadust lahendada esmajärjekorras ning viivitamatult nende 180 inimese probleem, kellele määrati ebaseaduslik karistus.

Selline käitumine juhtumiga seotud politseinike ja nende juhi poolt on kahetsusväärne ning teiste, oma tööd ausalt ja korrektselt tegevate kolleegide jaoks solvav. 

„PPA juhtkond peab oskama ette näha selliste sündmuste seoseid ja tagajärgi ning reageerima nendele adekvaatselt ja professionaalselt. Oluline on koos prefektuuridega tagada tõhus ja kvaliteetne valdkondlik juhtimine, et kõik politseinikud suhtuksid oma töösse täie tõsidusega üle kogu Eesti,“ lisas siseminister. 

Seotud lood:

Ida prefektuuri patrullpolitseinikud kasutasid eelmise aasta 13. augustist kuni 21. detsembrini taatlemata mõõteseadmeid, mille mõõtetulemustele tuginedes määrasid politseinikud 180 õigustühist väärteokaristust, juhindudes oma vahetu juhi korraldustest. 178 episoodis oli tegemist nõuetekohaselt taatlemata kiirusemõõtjate kasutamisega ning kahes episoodis nõuetekohaselt taatlemata raskeveokite tegeliku massi kontrollimiseks mõeldud kaalude kasutamisega.

Teenistusliku järelevalve aruanne valmib eelduslikult detsembri lõpuks. Aruande valmimisest ja selle järeldustest annab siseministeerium eraldi teada.