Siseministeerium võtab politsei- ja piirivalveameti rahaasjad luubi alla

 (288)
Mart Helme ja Elmar Vaher idapiiril
Mart Helme ja Elmar Vaher idapiirilFoto: Argo Ingver

Elmar Vaheri ja Mart Helme vahel augusti keskel lahvatanud vastasseis ei pruugi veel olla leidnud oma lõppu, sest siseministeerium on alustanud PPA-s toimuvate hangete üle auditit.

Augusti keskel lahvatanud PPA peadirektori Elmar Vaheri vallandamiskatse haripunktis väljendas Vaher ajalehele Põhjarannik oma tundmust, et siseministeerium võib algatada PPA osas järelvalvet. "Nüüd on oodata erinevaid auditeid ning järelvalveid politsei- ja piirivalveametis, et leida veel põhjusi. [...] Ootan suure huviga kõik neid auditeid ja erinevaid järelvalvemenetlusi. Ma ei karda neid," ütles Vaher Põhjarannikule.

Nagu tellitult, andis möödunud nädala lõpus siseministeerium PPA-le lakoonilise märgukirjaga teada, et ministeeriumis on algatatud auditeerimine riigihangete erandmenetluse osas politseijõududes.

Riigihangete erandmenetlus tähendab kõikide nende hangete auditeerimist, mida PPA on saanud välja kuulutada ilma, et need oleks kooskõlas riigihanke seadusega.

Seega võetakse selle auditiga luubi alla kõik need lepingud, mis on sõlmitud näiteks töötajatega, mõne kinnisasjaga seoses või näiteks on sõlmitud seoses mõne teise Euroopa liidu liikmesriigiga tulenevalt rahvusvahelistest korrakaitse kokkulepetest.

Helme isiklikku agendat siit aga otsida ei maksa, sest auditit PPA halli ala üle plaanis juba endine siseminister Katri Raik.

Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo sõnas, et juba kevadel vastu võetud tööplaani alusel märgiti PPA audit esmalt reservi, kuna osakonnal puudus ressurss selle läbiviimiseks.

"Auditi läbiviimise tingimuseks seati, et alustame auditiga juhul, kui osakonda võetakse tööle uus töötaja," tõi ta välja. Augusti keskel uus töötaja osakonda tuiligi ning tema esimeseks tööülesandeks saabki PPA auditeerimine.

Olgo täpsustas, et lisaks politseile valgustatakse läbi ka kõik teised siseministeeriumi allasutused (v.a Kapo), kus riigihangete erandmenetlusi on läbi viidud.

Raik nägi oma tööplaanis ette veel näiteks idapiiri projekti auditeerimist, kuid toimekas osakond otsustas selle jätta tegemata, sest selle üle on alustatud arutelu valitsuse tasandil. "Selle asemel oleme alustanud reservis olnud auditit siseministeeriumi andmekogude arhiveerimise nõuetekohasuse üle," lõpetas Olgo.