Siseministeerium Savisaare laenukustutuses rikkumist ei näe, prokuratuur ei kommenteeri võimalikku rahapesu

 (81)
Keskerakonna volikogu koosolek
Keskerakonna volikogu koosolekFoto: Hendrik Osula

Siseministeerium teatas, et neil pole põhjust kahtlustada Tallinna linnapea Edgar Savisaart õigusrikkumises. Võimalikku rahapesu kahtluse osas saavad hinnanguid anda aga uurimisorganid.

Nimelt selgub Edgar Savisaare majandushuvide deklaratsioonist, et tema võlausaldajad on loobunud temalt sisse nõudmast kahte laenu kogumahus üle 200 000 euro.

Siseministeeriumi omavalitsuse- ja regionaalhalduse osakond kommenteeris, et seaduse kohaselt korraldab siseministeerium deklaratsioonihoidjana majandushuvide deklaratsioonide kogumist, nende kontrollimist, hoidmist ja avalikustamist. Deklaratsioonihoidja on kohustatud välja selgitama deklaratsiooni mitteõigeaegse esitamise või esitamata jätmise põhjused.

Deklaratsioonihoidjal on õigus teha ettepanek ametiisiku distsiplinaarvastutusele võtmiseks või esitada kontrollimise käigus ilmnenud õiguserikkumiste kohta materjal politseile. Käesoleval aastal ei ole õigusrikkumisi tuvastanud.

Võimaliku rahapesu kahtluse osas saavad siseministeeriumi teatel informatsiooni ja hinnanguid anda vastavad uurimisorganid. Põhja prokuratuur keeldus kommenteerimast, kas Savisaare laenul võiks olla mingi seos Savisaare suhtes käimas oleva rahapesu kriminaalasjaga.