Siseministeerium saab juurde kaks asekantslerit

 (27)
Siseministeerium
Foto: Andres Putting

Juuli keskpaigast peaks jõustuma uus siseministeeriumi põhimäärus, millega suureneb ministeeriumi asekantslerite arv seniselt kolmelt viiele.

Praegu on ministeeriumis kolm asekantslerit, 17 osakonda ning erandina regionaalarengu osakonnas ka 3 bürood. Eelnõuga ettenähtud muudatustega asekantslerite arv suureneb kahe asekantsleri võrra, on kirjas eelnõu seletuskirjas, kirjutab ERR Uudised.

Halduse asekantsleri ametinimetus nimetatakse varade asekantsleri ametinimetuseks ning senine sisejulgeoleku asekantsleri ametikoht jaotatakse ära kolme asekantsleri ametikoha vahel – julgeolekupoliitika asekantsler, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler ning päästepoliitika asekantsler. Rahvastiku ja regionaalala asekantsleri ametikoha ülesannetes olulisi muutusi ei toimu, v.a asekantslerite pädevuse ja täidetavate ülesannete täpsustamine.

Senise 17 osakonna asemel on ministeeriumi uues struktuuris osakondade arvuks ette nähtud 19.