Siseministeerium lubas vaimulike elamislube puudutavat muudatust kaaluda

 (18)
Siseministeerium lubas vaimulike elamislube puudutavat muudatust kaaluda
Foto: Rauno Volmar

Eesti kirikute nõukogu (EKN) tegi aprillis siseministeeriumile ettepaneku täiendada välismaalaste seadust nii, et kolmandatest riikidest pärit vaimulikud jääksid sisserände piirarvu arvestusest välja. Nüüd saatis siseministeerium nõukogule vastuse, kus ühtki vekslit välja ei käinud, ent lubas ettepanekuid põhjalikult kaaluda, kirjutab ERRi uudisteportaal.

EKN-i ettepaneku kohaselt võiks täiendada välismaalaste seadust nii, et mungad, nunnad ja vaimulikud, kelle Eestisse on kutsunud usuline ühendus, jäetaks sisserände piirarvu arvutamisest välja. Teise võimalusena pakkus nõukogu, et usulise ühenduse kutsel Eestisse saabuv välismaalasest vaimulik, munk või nunn võiks saada elamisloa, ilma et tal peaks olema piisav legaalne sissetulek.

Siseministeerium vastas nõukogule, et nad analüüsivad ettepanekuid sissernde piirarvu osas erandi tegemise kohta ja erandi sisseseadmist püsivalt Eestisse asumiseks antava elamisloa puhul.

Ministeerium tõi oma vastuses välja, et välismaalasest vaimulikult, mungal või nunnal, kelle usuline ühendus Eestisse kutsub, tuleb saabumiseks taotleda elamisluba töötamiseks. Arvestades vaimulike, munkade ja nunnade tegevuse omapära ja asjaolu, et töölepinguseaduse mõistes ei ole tegu töötamisega, ei kehti neile keskmise töötasu nõue ja nad ei pea esitama ka töötukassa luba.

Kui välismaalaste piirarv on täis, on Eestis võimalik viibida viisaga ja registreerida lühiajaline töötamine.