Siseministeerium: lähisuhtevägivalla spetsialistide teadlikkus oma tööst on madal

 (32)
Perekond
PerekondFoto: Meisi Volt

Siseministeerium on koostanud lähisuhtevägivalla vastu võitlemise tegevuskava aastateks 2019-2023. Muuhulgas tuuakse esile, et spetsialistidel, kes temaatikaga kokku puutuvad, on valdkonnast vähene teadlikkus.

Olgu spetsialistideks politseinikud, tervishoiutöötajad, lastekaitsetöötajad või otsesed nõustajad, leidis siseministeerium, et valdkonnas tegutsevate inimeste teadlikkus lähisuhtevägivallaga seotud probleemidega on puudulik.

Järgmiste aastate vältel plaanitakse parandada lähisuhtevägivalla teadlikust, lisades valdkonna õppeaineid sisekaitseakadeemia ainekavasse ning koolitusi tervishoiutöötajatele.

Muuhulgas kavatsetakse tulevikus tulevikus juurutada mitte ainult vägivallatseja eemaldamist kodust, kus ta oma tegusid tegi, aga senisest enam püütakse vägivallatsejatega ka vestelda, pakkudes nõustamist ka neile.

Senine töö perevägivallaennetusel on näidanud, et sotsiaalprogrammid alkoholi- ja uimastisõltuvusega võitlemisel on aidanud vägivallatsejatel suurema tõenäosusega probleeme tunnistada.

Eraldi tähelepanu alla võetakse järgmisel aastatel surmaga lõppenud perevägivalla juhtumid.