Siseministeerium: invaparkimiskaardi võltsimine on kuritegu

 (15)
Siseministeerium: invaparkimiskaardi võltsimine on kuritegu
Foto: Andres Putting

Siseministeerium taunib puudega inimeste parkimiskaartide väärkasutust ning rõhutab, et nende võltsimine on kuritegu. Parkimiskaardi mõte on anda liikumispuudega juhile ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhile eriõigused, et tagada puudega inimese liikumisvõimalused.

Liiklusseadus annab edasi juhi eriõiguste mõtte, samas möönavad siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet, et liiklusseadus ei ava liikumispuudega isiku teenindamise mõistet, mis annab mõiste kasutamisele laia tõlgendamisvõimaluse, teatas siseministeerium.

Sätte eesmärgipärasel tõlgendamisel tuleb aga kindlasti asuda seisukohale, et seadusest tulenev eriõigus on seotud puudega isiku liikumisvõimaluse tagamisega, sest liiklusseadus sätestab parkimiskaardi eesmärgi, öeldes selgelt, et see on ette nähtud puudega isiku liiklemise tagamiseks.

„Puudega inimeste parkimiskaardi õiguspärase kasutamise järelevalve osas peavad tegema tihedat koostööd nii kohalik omavalitsus kui politseinikud. Väärkasutamistele tuleb kindlasti reageerida,“ ütles siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Priit Heinsoo.

Eelmise aasta lõpus kohtusid PPA esindajad Tallinna linnavalitsuse, Puuetega inimeste fondi ja sotsiaalministeeriumi esindajatega ning arutasid tegevusi, mida on vaja rakendada, et olla efektiivsemad võltsitud parkimiskaartide ja soodustuste ebaseaduslike kasutajate ohjamisel.