Siseministeerium ei lubaks valimisreklaami vaid hääletusruumi

 (35)
Hääletusruum oleks ainus koht, kus valimisreklaam üleval ei tohi rippuda.
Hääletusruum oleks ainus koht, kus valimisreklaam üleval ei tohi rippuda.Foto: Irina Mägi

Siseministeerium nõustub valimisreklaame ka aktiivseks perioodiks üles jätma märkusega, et reklaamid peavad vaid hääletamisruumides olema keelatud.

Justiitsministeerium märkis valimisseaduse muutmise eelnõus, et valimisagitatsioon keelataks valimisruumis ja neis ruumides, mida tuleb läbida, et valima jõuda.

Siseministeerium märkis, et varem käidi hääletamas valla- ja koolimajades, tänapäeval aga kaubanduskeskustes. Lisaks hääletavad inimesed interneti teel ja sedasi ei saa tagada, et inimene ei puutu valimisagitatsiooniga kokku.

Sel põhjusel soovitab siseministeerium keelata valimisagitatsiooni vaid hääletusruumis. "Eelnõu seletuskirjas on selgitatud, et jätkuvalt peab olema tagatud valimisrahu hääletusruumides ning nende vahetus läheduses, kuid ei täpsustata kuidas peab antud sätet tõlgendama olukorras, kus hääletusruum asub mitmelt poolt ligipääsetavas avalikus kohas, mis võib koosneda mitmetest ruumidest ning ehitistest," seisab Mart Helme allkirjaga siseministeeriumi kirjas.

"Tulenevalt eelnevast teeme ettepaneku muuta valimisseadustes käsitletavat valimisagitatsiooni keeldu selliselt, et valimisagitatsioon oleks keelatud ainult hääletamisruumis," seisab kirja lõpus.