Sisekaitseakadeemia päästekolledži kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhina asus ametisse Tarmo Terep


Sisekaitseakadeemia päästekolledži kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhina asus ametisse Tarmo Terep
Sisekaitseakadeemia päästekolledži kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhina asus ametisse Tarmo TerepFoto: Sisekaitseakadeemia

Alates selle aasta kuuendast maist asus sisekaitseakadeemia päästekolledži kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhataja ametikohale Tarmo Terep, kes on päästevaldkonnaga olnud seotud juba üle 20 aasta.

„Alustasin tuletõrjuja-päästjana Harjumaal üle 20 aasta tagasi, vahepealsetel aastatel olen tegelenud nii päästetöö- kui kriisireguleerimise valdkonna arendamise ja juhtimisega. Eelnevas töökohas päästeametis oli minu vastutusalaks välissuhtluse seisukohtade väljatöötamine ja kommunikatsioonivõrgustiku hoidmine ning partnerlus Euroopa Komisjoni ja elanikkonnakaitsemehhanismiga liitunud riikidega,“ kirjeldab Terep ning lisab, et näiteks eelmisel aastal osales ta ka Eesti Euroopa Liidu eesistumise Euroopa Nõukogu elanikkonnakaitse töörühmas.

Päästekolledži direktor Häli Allas nentis, et kriisi ja tuleohutuse õppetooli juhi peamiseks ülesandeks on planeerida õppeprotsessi, projekte ning koordineerida teadus-ja arendustegevust õppetoolis. „Kuivõrd tegemist on varem kolme eraldi õppetoolina tegutsenud üksuste ühendamisega, on õppetooli juhil varasemast suurem osakaal just inimeste juhtimisel ning erinevate projektide, koostöö ja arendustegevuste koordineerimisel.“

Allas lisas, et kuna Tarmol on päästeametis erinevates valdkondades nõnda pikk varasem kogemus, siis seetõttu on tal ka suurepärased teadmised nii päästetööst kui hädaolukorraks valmisolekust. „Lisaks on Tarmol oma viimaselt ametikohalt kaasa võtta hea rahvusvaheline koostöö oskus ja kontaktide võrgustik, mida uuel ametikohal on võimalik igati ära kasutada. Usun, et Tarmo toob kolledžisse palju häid ideid ja kasulikke kontakte, et luua hästi toimiv ja ühte hoidev meeskond ning arendada kolledži tegevusi suunas, mis vastavad partnerite ootustele ja aitavad kaasa sisekaitseakadeemia eesmärkide täitmisele,“ on Allas õppetooli uue juhi saabumise üle äraütlemata rõõmus.

Eelnevalt töötas Terep päästeametis väliskoostöö nõunikuna. Samuti oli ta rahvusvahelise elanikkonnakaitse ekspert, osaledes päästeameti riiklikus vastutava korrapidamisgrupi valves ning võimalusel lõi alati kaasa suurõnnetuste lahendamisel nii kodu- kui välismaal. Näiteks 2010. aastal osales Terep Venemaal metsatulekahjude humanitaarabi missioonil. Ka on ta tegelenud Päästeameti toimepidevuse ja kriisideks valmisoleku planeerimisega.

Terep on lõpetanud sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala, tal on magistrikraad sisejulgeoleku magistriõppest. Samuti on ta end täiendanud keskastmejuhtide arendusprogrammis KAJA.

Aastatel 2012-2013 osales ta päästekolledži nõukogu töös päästetöö valdkonna esindajana. Koostöös päästekolledžiga on ta arendanud Väike-Maarja õppeväljaku tulekustutuse ja varingupääste simulaatoreid ning päästeameti teenistujate täienduskoolituse programmi ning lisaks on tal päästekolledži lõputöö juhendamise, retsenseerimise ja täienduskoolituse lektori kogemus.

Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool, mis tegutseb siseministeeriumi haldusalas. Sisekaitseakadeemia valmistab ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele (sh politsei, piirivalve, päästeala, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteem) kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel. Sisekaitseakadeemias õpib ligi tuhat kadetti, kokku töötab 230 inimest. Päästekolledž tegutseb alates 1993. aastast, mil alustasid õppetööd esimesed päästeteenistuse erialale vastu võetud üliõpilased. Täna koolitab päästekolledž päästeteenistujaid nii kutseõppe kui ka rakenduskõrghariduse tasemel.